Erden-ı.li Ol7nak
";I"rc,lernli
ki.:n1I'~t:;'!1«,,,,.,
...,1t'-;c:d'J!nu knfkt y;c:o:p·nu.•.d.,kl".rı
on
leıiceann ~nb~.ce"'_",·l~n·.
<:i.o n
<:i' ~'l(;.f·.t:~",I~/.ı·''':H.ki ,·d~n~
"'TÜ
l:1'iNl.kt~·.,. .b •.••••'.d~r•.•
"'.cı
,,",c i,;,lt$ü.;ıı,.,bY" YU4:al:.ı~ta.a.dUt'lı
~I'""clllerinl Bora.CYKU;U hi_cc/erler",
ii
Erdemli davranabilmek için
onurlu olmak lazım
ıı
Download

onurlu olmak lazımıı