Sirküler No: 017
İstanbul, 24 Şubat 2015
Konu: Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat’a
kadar uzatıldı.
Özet: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, 23 Şubat 2015 tarihinde internet
sitesinden yayınlanan 21 numaralı Damga Vergisi Sirküleri ile; 23 Şubat 2015
akşamına kadar verilmesi gereken damga vergisi beyannamelerinin verilme
süresi 26 Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.
Maslak Mahallesi
Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak Plaza
Damga Vergisi Kanunu’nun 22. maddesinde makbuz karşılığı ödemelerde
ödemenin zamanı, 23. maddesinde ise istihkaktan kesinti şekliyle
ödemelerde ödeme zamanı ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
Söz konusu hükümler uyarınca bir ay içinde düzenlenen kağıtlara ilişkin
damga vergisinin veya kesilen damga vergisinin, ertesi ayın 23. günü
akşamına kadar vergi dairesine bir beyanname ile bildirilmesi ve 26. günü
akşamına kadar ödenmesi gerekmektedir.
No: 27 Kat: 1-5 Sarıyer
İstanbul - Turkey
Tel: +90 (212) 315 30 00
Fax: +90 (212) 234 10 67
www.vergidegundem.com
www.ey.com
Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinden (www.gib.gov.tr) 23 Şubat
2015 tarihinde yayınlanan 21 numaralı Damga Vergisi Sirküleri’nde, ebeyanname sisteminde oluşan teknik arıza nedeniyle, 23 Şubat 2015
günü akşamına kadar verilmesi gereken Ocak 2015 dönemine ait damga
vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat 2015 Perşembe
günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Saygılarımızla.
Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.
Erdal Çalıkoğlu
Bu dokümanda yer alan
açıklamalarımız, konuya
ilişkin genel bilgiler
içermektedir. EY ve/veya
Kuzey YMM ve Bağımsız
Denetim A.Ş.’ye, işbu
dokümanın içeriğinden
kaynaklanan veya
içeriğine ilişkin olarak
ortaya çıkan sonuçlardan
dolayı herhangi bir
sorumluluk iddiasında
bulunulamaz.
Sirküler içeriği hakkında ek bilgi gerektiğinde (212) 408 51 79 numaralı telefondan
M. Fatih Köprü ([email protected]) ile temasa geçmenizi rica ederiz.
Download

Damga vergisi beyannamelerinin verilme süresi 26 Şubat`a kadar