KONU: YOĞUN BAKIM HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMI
DÜZENLEYEN KURUMLAR
 İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
tarafından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 13
Nisan -27 Mayıs 2015 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru tarihleri
24 Şubat-13 Mart 2015’tir.Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;Program
Sorumlusu Figen ÇALIŞKAN Tel: 0212 414 75 56
 Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi
30 Mart -12 Mayıs 2015 tarihleri arasında eğitim yapacak
Başvuru tarihleri 23 Şubat-06 Mart 2015
Program Sorumlusu Gülçin GÜLEŞEN: 0312 596 20 32
http://www.diskapieah.gov.tr/
 Giresun Prof.Dr.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi
13 Nisan-22 Mayıs 2015 tarihleri arasında eğitim yapacak
Başvuru tarihleri 23 Şubat -18 Mart 2015
Program Sorumlusu: Işıl İBAS ŞENOL 0454 310 20 00 DAHİLİ 1889
http://giresundevlethastanesi.gov.tr/
Download

İstanbul Bakırköy Dr.Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi