DERSLİK
A BLOK 3202
A BLOK 3204
A BLOK 3104
A BLOK 3205
A BLOK 3201
B BLOK 2108
A BLOK 3111
A BLOK 3105
A BLOK 3203
A BLOK
3212
A BLOK
3214
GRUP NO
GRUP 1
GRUP 3
GRUP 4
GRUP 6
GRUP 7
GRUP 9
GRUP 10
GRUP 13
GRUP 16
GRUP 18
GRUP 19
SAAT
REKREASYONSPOR
YÖNETİCİLİĞİANTRÖNÖRLÜK 1
REKREASYONSPOR
YÖNETİCİLİĞİANTRÖNÖRLÜK 3
ALMAN DİLİ
İNGİLİZCE
ÇEVİRİBİLİM 1
BİYOLOJİEBELİKHEMŞİRELİK 1
BİYOLOJİEBELİKHEMŞİRELİK 2
COĞRAFYA 1
COĞRAFYA 2
FELSEFE 1
KİMYA 1
MATEMATİK 1
MATEMATİK
2
9:00-9:50
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
CUMARTESİ
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖZEL
TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİ
LERİ VE
MATERYAL
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLE
ÖZEL
ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM
Rİ VE
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL YÖNTEMLERİ VE MATERYAL
MATERYAL YÖNTEMLERİ
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
DERSLİK
A BLOK 3207
A BLOK 3107
A BLOK 3110
A BLOK 3209
A BLOK 3213
ABLOK 3108
A BLOK 3106
A BLOK 3109
A BLOK 3211
A BLOK
3101
A BLOK
3103
GRUP NO
GRUP 23
GRUP 25
GRUP 26
GRUP 29
GRUP 30
GRUP 31
GRUP 35
GRUP 37
GPUP 38
GRUP 39
GRUP 40
SAAT
SOSYOLOJİ 1
TARİH 1
TARİH 2
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 1
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 2
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 3
GÜZEL SANATLAR
TEMEL BİLİMLER
KONSERVATUAR 1
İLAHİYAT 1
İLAHİYAT 2
İLAHİYAT 3
İLAHİYAT 4
9:00-9:50
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİ
TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM
Rİ VE
LERİ VE
VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ
MATERYAL MATERYAL
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ ÖZEL ÖĞRETİM ÖZEL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ TEKNOLOJİLERİ
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL VE MATERYAL VE MATERYAL YÖNTEMLERİ
YÖNTEMLERİ VE MATERYAL VE MATERYAL
YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
YEŞİL ZEMİNLER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, MAVİ ZEMİNLER ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSLERİDİR. BU DÖNEM ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSİ GÖREVLENDİRİLEN TEK ÖĞRETİM ÜYE / ELEMANI TARAFINDAN 14 HAFTA SÜRESİNCE 4 SAAT (2+2) OLARAK
YÜRÜTÜLECEKTİR.
DERSLİ
K
A BLOK
3202
A BLOK
3104
A BLOK
3205
B BLOK
2108
A BLOK
3111
A BLOK
3105
A BLOK
3201
A BLOK
3203
A BLOK
3212
A BLOK
3214
A BLOK
3209
GRUP
NO
GRUP 2
GRUP 5
GRUP 8
GRUP 11
GRUP 12
GRUP 14
GRUP 15
GRUP 17
GRUP 20
GRUP 21
GRUP 22
SAAT
REKREASYONSPOR
YÖNETİCİLİĞİ
ANTRÖNÖRLÜ
K2
ALMAN DİLİ
İNGİLİZCE
ÇEVİRİBİLİM 2
BİYOLOJİEBELİKHEMŞİRELİK
3
COĞRAFYA 3
COĞRAFYA 4
FELSEFE 2
FİZİK 1
KİMYA 2
MATEMATİK 3
MATEMATİK 4
MATEMATİK 5
9:00-9:50
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİL
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
ERİ VE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
Rİ VE
Rİ VE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
MATERYAL YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ MATERYAL
MATERYAL YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
15:00-15:50
PAZAR
16:00-16:50
17:00-17:50
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
ÖĞRETİM
Rİ VE
Rİ VE
Rİ VE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
YÖNTEMLERİ MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ
18:00-18:50
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
Rİ VE
Rİ VE
Rİ VE
Rİ VE
Rİ VE
MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
DERSLİ
K
A BLOK
3207
A BLOK
3107
A BLOK
3110
A BLOK
3213
A BLOK
3108
A BLOK
3211
A BLOK
3106
A BLOK
3109
A BLOK
3204
A BLOK
3103
A BLOK
3101
GRUP
NO
GRUP 24
GRUP 27
GRUP 28
GRUP 32
GRUP 33
GRUP 34
GRUP 36
GRUP 41
GRUP 42
GRUP 43
GRUP 44
SAAT
SOSYOLOJİ
2
TARİH 3
TARİH 4
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 4
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 5
TÜRK DİLİ
EDEBİYATI 6
GÜZEL SANATLAR
TEMEL BİLİMLER
KONSERVATUAR 2
İLAHİYAT 5
İLAHİYAT 6
İLAHİYAT 7
İLAHİYAT 8
9:00-9:50
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
10:00-10:50
11:00-11:50
12:00-12:50
13:00-13:50
14:00-14:50
15:00-15:50
16:00-16:50
17:00-17:50
18:00-18:50
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
TEKNOLOJİL TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
ÖZEL
ÖZEL
ÖZEL
TEKNOLOJİLE
ÖZEL
TEKNOLOJİLE
ÖZEL
ÖZEL
ERİ VE
Rİ VE
Rİ VE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
Rİ VE
ÖĞRETİM
Rİ VE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ MATERYAL YÖNTEMLERİ MATERYAL YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
ÖĞR.UYG.
ÖZEL
ÖĞRETİM
YÖNTEMLE
Rİ
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞR.UYG.
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
ÖZEL
ÖZEL
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
ÖZEL
TEKNOLOJİLE
ÖZEL
TEKNOLOJİLE TEKNOLOJİLE
ÖĞRETİM
ÖĞRETİM
Rİ VE
Rİ VE
Rİ VE
ÖĞRETİM
Rİ VE
ÖĞRETİM
Rİ VE
Rİ VE
YÖNTEMLERİ YÖNTEMLERİ MATERYAL
MATERYAL
MATERYAL YÖNTEMLERİ MATERYAL YÖNTEMLERİ MATERYAL
MATERYAL
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
TASARIMI
YEŞİL ZEMİNLER ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ, MAVİ ZEMİNLER ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI DERSLERİDİR. BU DÖNEM ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE
MATERYAL TASARIMI DERSİ GÖREVLENDİRİLEN TEK ÖĞRETİM ÜYE / ELEMANI TARAFINDAN 14 HAFTA SÜRESİNCE 4 SAAT (2+2) OLARAK YÜRÜTÜLECEKTİR.
Download

Ders Programı