T.C. ĠSTANBUL ġĠġLĠ MESLEK YÜKSEKOKULU
2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR DÖNEMĠ
KAYIT YENĠLEME VE DERS SEÇME ĠġLEMLERĠ
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında kayıt yaptıran birinci sınıf
öğrencilerinin bahar dönemi II. yarıyıl dersleri “Öğrenci İşleri Sistemi” tarafından otomatik olarak atanacağından, bu
öğrenciler herhangi bir kayıt yenileme veya ders seçme işlemi yapmayacak, 09/02/2014 tarihinden itibaren, Bahar
Dönemi Ders Programının II. Yarıyıl Ders Programı doğrultusunda derslerine başlayacaktır.
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu’na daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerin, bahar dönemi
kayıt yenileme ve internet üzerinden ders seçme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşlemler 09/02/2014
Pazartesi günü Saat 09.00 itibariyle başlayacak 13/02/2014 Cuma günü saat 17.00 itibariyle sona erecektir.
Daha önceki yıllarda kayıt yaptıran öğrencilerimizin 09 Şubat - 13 Şubat haftasında ders seçim
işlemlerini gerçekleştirmelerinin yanı sıra, aynı zamanda 09 Şubat Pazartesi gününden itibaren, “Bahar Dönemi Ders
Programı” ndaki IV. yarıyıl ders planı doğrultusunda derslerine girmeleri gerekmektedir. Aksi halde girmedikleri
derslerde ilk hafta için yok yazılacaklardır.
Bu öğrencilerimizin gerçekleştireceği işlemler aşağıda özetlenmiştir:
1) www.sisli.edu.tr adresinden, “Öğrenci İşleri Sistemi” menüsünü kullanarak, kullanıcı adı ve parola
ile sisteme giriş yapınız. Açılan sayfada “Ders ĠĢlemleri”nden “Ders Seçme” menüsüne giriniz.
2) Alttan dersiniz yok ise, açılan sayfada size listelenen derslerden okuyacaklarınızı işaretleyiniz.
3) Alttan almanız gereken dersler var ise, size sistem tarafından otomatik olarak atanmıştır. Siz ayrıca,
size listelenen derslerden 40 Kredi/55 AKTS sınırına kadar IV. yarıyıl derslerinizden seçiniz. (İki
dönem DNO’su 2’nin atında kalan öğrenciler, yönetmelik gereği IV. Yarıyıl derslerinden seçim
yapamazlar).
4) “Onay Gönder” butonuna basarak ders seçimlerinizi danışmanızın görmesini sağlayınız.
5) “Onaylandı” ibaresini görünce 3 nüsha “Ders Onay Belgesi” çıktısı alınız ve ilgili yeri imzalayınız.
Bu nüshaları danışmanınıza imzalatarak iki nüshasını danışmanınıza teslim edip imzalı bir nüshasını
saklayınız.
Önemli Not:
Ders Seçme İşlemleri aynı zamanda kayıt yenileme anlamına gelmektedir. Bu sebeple, zamanında
ders seçimi işlemi yapmayan öğrenciler kayıt yenilememiş olmaktadır. Bu öğrenciler sınıf listelerinde
gözükmezler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Öğrenci İşleri Sistemi YÖKSİS ile entegre olduğu
için zamanında ders seçme işlemlerini tamamlamanız öğrencilik haklarınız açısından çok önemlidir.
Sorularınız için: 444 78 68 / 133 ya da136
Download

2015 Bahar Yarıyılı Başlangıç ve Ders Seçme İşlemleri 03/02/2015