>>YILLIK 2013<<
25. yılımızı kutluyoruz.
25 yıldan ber Türkye’de
rack kabnetn üzernde
Estap yazar!
Alın ter, deneym, teknoloj, kalte, başarı, zrve.
Mlyonlarca chaz, mlyarlarca terabayt blg...
Çeyrek asırdan bugüne, bz böylesne sevdğn,
bu kadar güvendğn çn teşekkürler Türkye.
2
www.estap.com.tr
yönetmden
Merhabalar,
2014 tbar le 25. yılını kutlayan
şrketmz, şu an lk sayısı nceledğnz
Estap Yıllık aracılığıyla son dönemde
yapılan faalyetlern tüm çalışanları,
bayler ve müşterleryle paylaşmayı
hedeflyor.
Szlern değerl katkılarıyla 2013 yılında
brçok başarıya mza attık. 2014’te de
oldukça yoğun br dönem bz beklyor.
2011’de başlattığımız kurumsallaşma
çalışmaları tüm hızıyla devam ederken
bu yıl yen ürün ve çözümlerle
networkng pyasasına hep brlkte yön
vermeye devam edeceğz.
Estap ales olarak hepnze sağlık,
mutluluk ve başarı dolu br yıl dlyoruz.
Saygılarımla,
Türker AYDIN
Türkye Satış Müdürü
söyleş | murat et
yen ufuklar
hracattan
1-2
3
4
gez & kampanya
söyleş | üzeyr kaluk
büyük fkrlern
5-6
7-10
sponsoruyuz
11-12
çmzden br
ç etknlkler
ulusal etknlkler
13-14
15
16
söyleş | chan yıldız
buluşmalar
dünyamızdan
17-18
19
20
üretm planlama
kalte
ş güvenlğ - çevre
21
22
23-24
satınalma | lojstk
sosyal | eğlence
bzmle yürüyenler
25
26
27-28
ürün gelştrme
nsan kaynakları
güzel haberler
29
30
31-32
söyleş
mart 2013
Murat Et
Estap Genel Müdürü
“
“Kanal yapısını yenden oluşturan,
ürünlern yen aksesuarlarla
güçlendren, Ar-Ge yatırımlarını
hızlandıran ve hracat bölgesn
genşleten Estap, pazara yen br
dnamzm kazandırmayı hedeflyor.
2012 ve 2013 yıllarında fabrka
altyapımızı güçlendrecek yatırımlar
yaptık ve yatırımlarımız bu yıl da
devam edecek.” >>>
Pazarda yoğun br rekabet yaşanıyor ve bzm de pazar lder
olarak farklılıklarımızı ortaya koymamız gerekyor.
1
www.estap.com.tr
“Hnt ve Uzakdoğu
pazarı Estap çn
büyük potansyel
taşıyor.”
“Pazarda yoğun br rekabet yaşanıyor
ve bzm de pazar lder olarak
farklılıklarımızı ortaya koymamız
gerekyor. Dğer taraftan, yerl ve
yabancı kuruluşlarca yapılan ver
merkez yatırımları da beklenen
düzeyde değl. Yabancı yatırımcılar
şu an Rusya bölgesndek yatırımlarını
tamamlamak üzereler ve yakın br
zamanda Türkye’ye yönelecekler. Bu
duruma hazırlıklı olmamız ve gelecek
olan taleplere yanıt vereblecek
organzasyonları tamamlamamız
gerekyor. Tüm yatırımlarımızı bu yönde
gerçekleştryoruz.”
Ar-Ge’de öneml
adımlar atılıyor
Son üç yılda Ar-Ge konusunda öneml
adımlar attık. Bu yıl, br Legrand Grup
markası olmanın getrdğ snerjden
faydalanarak, Estap ürünlern daha da
yüksek teknk ve estetk standartlara
ulaştırmayı hedeflyoruz. Yen ürün
tasarımlarında ağırlıklı olarak ‘kolay
kurulum’ konusuna odaklanıyoruz.
Estap-Legrand şbrlğ
Legrand, Estap’ı sadece Türkye çn
bünyesne katmadı. Estap Türkye’de çok
büyük br pazar payına sahp olmasına
rağmen,Türkye pazarından crosunun
sadece yüzde 30’unu karşılıyor. Toplam
cronun yüzde 70’ se dış pazarlarda
yapılan satışlardan sağlanıyor. Körfez
Bölges, Brleşk Arap Emrlkler, Katar,
Umman, Rusya ve Türkye’nn coğraf
komşuları Estap’ın ağırlıklı olarak çalıştığı
ülkelern başında gelyor. Bu bölgelerde
Estap’ın blnrlğ oldukça yüksek. Avrupa
pazarında se daha çok ‘OEM’ adı verlen
fason üretm şeklnde çalışılıyor. Bu yılk
hedeflermzden br de Uzakdoğu’ya
açılarak Sngapur, Malezya, Endonezya,
Vetnam bölgesnde yer almak. Bu
bölgenn harcnde, Hndstan’ı da
potansyel çok büyük br pazar olarak
görüyoruz.
Legrand Grubu, ürünlern yaklaşık 160
ülkeye ulaştıran dev br pazarlama ve
satış ağına sahp. Bu bağlantı sayesnde
Estap’ın da ulaşabldğ ülke sayısını
artırması çn çalışmalarımız sürüyor.
Estap geçen yılın ortasından tbaren
Legrand Grup şrketler çn de üretm
yapmaya başladı. Bu ürünler Balkan
bölges, Rusya ve Şl’ye gönderlyor.
Legrand ürün yelpazesnden ne
kadar çok ürün Türkye’de üretlrse,
fabrkamızın üretm malyetler de
o denl düşecektr. Bu da bze, hem
Türkye hem de dünya pazarlarında
daha rekabetç fyatlar sunablme
olanağı verecektr. Bu durumun
Legrand bünyesnde yer almanın
sağladığı en öneml katkılardan br
olduğunu düşünüyorum.
Kanal yapısı oluşturuluyor
Kabnet sektöründe gelşmş br
kanal yapısı mevcut değl. Öncek
dönemlerde sektördek tüm şrketler
çeştl kaygılarla ürünü doğrudan
son kullanıcıya satmaya çalıştılar.
Bu durumun getrebleceğ çeştl
olumsuzluklarla karşılaşmamak çn
sağlam, güvene dayalı ve uzun soluklu
şbrlğ esasına dayanan br pazarlamasatış mekanzmasını devreye almak
gerekyor. Bu doğrultuda; Türkye
genelnde 10 Yetkl Ana Bay, 15 İş
Ortağı ve 10 Çözüm Ortağı’ndan oluşan
br kanal yapısını hayata geçryoruz.”
2
yen ufuklar
Hazran 2013
Adem TAŞKAPAN
Yurt dışı Bölge Müdürü
Yurt ç Satış Ekb’nde başladığım Estap
yolculuğuna yen yıl le brlkte Avrupa’da
ve yen coğrafyalarda devam edyorum.
Ekp olarak Estap kaltesn Hndstan
ve Avrupa kıtasına da taşıyarak
uzun soluklu ş lşkler başlatmayı
ve markamızın blnrlğn daha da
artırmayı hedeflyoruz.
Hndstan, 1.3 mlyar nüfusu, yıllık
70 mlyar doları aşan blşm harcaması
ve e-devlet dönüşüm hareketyle Estap
çn çok öneml fırsatlar barındırıyor.
Ayrıca Data Center’lar, 4G yatırımları,
“
modern yapı sektörü, toplu ulaşım
projeleryle de büyük potansyele sahp
br pazar.
Afrka se geçen her yıl teknoloj pazarı
k kat büyüyen, nşaat ve ulaşım
htyaçları gderek artan ve yakından
takp edlmes gereken br kıta.
Önümüzdek dönemde Estap alesnn
değerl fertler olan ş ortaklarımız
ve çalışma arkadaşlarımızla brlkte,
değşen dünya ve teknolojler çn en y
çözümler sunmaya devam edeceğz.
Estap’ın marka blnrlğn tüm dünyada
artırmak çn çalışmalar yapıyoruz.
3
www.estap.com.tr
”
hracattan
Barış AYKUT
İhracat Satış Müdürü
“Dünyanın 65’ aşkın ülkesnde kaltes ve
marka değer le ön plana çıkan Estap,
2013’tek etkn yurt dışı stratejsn yen
yılda da devam ettrecek.
Standart ürün yelpazesnn genşlemes
ve özellkle Ver Merkez alanındak yen
çözümler hracatı 2014’te sırtlayacak
unsurlar olacaktır.
Rekabet gücümüzü ytrmemek çn
hızlı ve kaltel servs vermeye devam
ederek müşter memnunyetn en
üst düzeyde tutmayı sürdüreceğz.
Dünyadak ekonomk dalgalanmalardan
etklenmemek adına, her bölge çn
gelştreceğmz ayrı stratejler le 2014’te
fark yaratmaya devam edeceğz.
Ümt ederm k 2014, Estap’ın ve ş
ortaklarının en parlak yılı olsun.”
4
gez & kampanya
mart 2013
Las Vegas
2012 yıl sonu kampanyasında başarı kazanan baylermzle,
Amerka’nın batı yakasındak Nevada eyaletnn en blnen
şehr Las Vegas’a gtme fırsatı yakaladık.
5
www.estap.com.tr
Yolculuğumuz boyunca tüm ulaşım araçlarını kullanarak
Grand Canyon, Arzona, Colorado nehr gb, Amerka’nın
gözde lokasyonlarını gezme fırsatı bulduk.
nsan 2013
Prag
Çek Cumhuryet’nn başkent Prag çn “Doğu Avrupa’nın
Pars” yaygın kullanılan br deymdr. Günümüzde br cazbe
merkez halne gelen Prag’a yaptığımız gez, brçok yönüyle
hafızalarımıza kazındı.
6
söyleş
“
kasım 2013
Üzeyr KALUK
Ver Merkez Ürün Gelştrme Sorumlusu
”
DC-Book le Data Center’ın ktabını yazdık.
7
www.estap.com.tr
“65’ aşkın ülkeye hracat yapan Estap,
hava akışını doğru yönlendren ürünler
gelştrmey hedeflyor.”
Ver Merkez çözümleryle pazar payını
artırmaya odaklanan Estap’ın, yen br
Ver Merkez model gelştrdğ habern
veren Ver Merkez Ürün Gelştrme
Sorumlusu Üzeyr Kaluk, hedefn Ver
Merkez konusunda ürün portföyünü
daha da büyüterek, bu alanda komple
çözümler sunmak olduğunu aktardı.
Üretmn %70’nn yurt dışına, yüzde
30’unun Türkye’ye yönelk olarak
yapılmakta olduğu blgsn veren
Kaluk, yen Ver Merkez kabnetler le
pazar payını artırmak çn çalışmaların
sürdüğünü kaydett.
‘’Ver Merkez yönetm sürecnde en
büyük malyet enerj tüketmnden
kaynaklanmaktadır. Enerj malyetnn
çnde de en büyük payı se soğutma
sstemler alır. İy tasarlanmış br Ver
Merkez projesnn mutlaka enerj
dostu olması gerekr. Ver Merkezlerne
grş enerjs le harcanan enerjnn
brbrne yakın olması, hatta oranın
1’e yaklaşması beklenr. Bu oranın 1
olablmes mümkün değldr ancak
ne kadar yaklaşırsanız o kadar
yüksek verm elde etmş olursunuz.
Bunun çn de kabnetler çndek
soğutulmuş havanın optmum
derecede doğru yönlendrlmes
gerekr. Bu, enerj tüketmnn en
aza ndrlmesn sağlar. Kabnetlern
düzenl br şeklde sıralanmış ve hava
yönlendrmesnn belrl bazı kural ve
standartlar doğrultusunda yapılmış
olması hava kaçaklarını mnmum
sevyeye ndrecektr. Böylece bell br
odayı ısıtmış, bell br odayı soğutmuş
olursunuz. Kabnetlern çnde ne az ne
de çok, optmum br soğutma sağlanmış
olur. Estap Ver Merkez çözümlernn
sunduğu en büyük avantajlardan br
şte budur.
Bzm ve bütün kabnet
üretclernn amacı hava akışını
doğru yönlendreblecek ürünler
sunablmektr. Gelştrdğmz kabnet
model yapı olarak neredeyse aynı
ancak ç tasarımında büyük yenlkler
barındırıyor. Ayrıca hava akışını doğru
yönlendreblmek üzere gelştrlen
brçok aksesuarımız da mevcut.” >>>
8
Üzeyr Kaluk
Ver Merkez Ürün Gelştrme
Sorumlusu
“Sunduğumuz yen nesl çözümlerle
pazar payımızı daha da artıracağız.”
Rack kabnet sektörünün
öncüsü Estap
“Rack kabnet sektöründe çeyrek asırdır
var olan Estap, 19” ve 21” ssteml rack
kabnet mantığını Türkye’de oturtan,
büyüten, öncü kşlğyle öne çıkan,
bugüne kadar brçok ürün ve çalışması
le lderlğn kanıtlamış br üretc.
“
Üretmnn %70’n hraç eden br marka
olarak Estap, dünyanın tüm kıtalarında
çok çeştl boyutlardak projelerde
yern almayı sürdürüyor. Estap’ın ürün
yelpazesn dış ve ç ortam kabnetler
olarak kye ayırmak mümkün.
Dış ortam kabnetlermz telekom
şrketlernn telefon ve data dağıtımı
projelernde terch ettğ, doğa olaylarına
karşı dayanıklı br ürün grubu. İçnde
aktf ve pasf chazlar barındıran bu ürün
grubu doğa olaylarından etklenmez ve
koruma görevn emnyetle sürdürür.
İç ortam kabnet çözümlermzle de 10
kullanıcılı küçük şyerlernden devasa
ver merkezlerne kadar tüm boyut ve
sektördek şrketlere htap edyoruz.”
Üretmnn %70’n hraç eden br marka olarak Estap, dünyanın tüm
kıtalarında çok çeştl boyutlardak projelerde yern almayı sürdürüyor.
9
www.estap.com.tr
”
Estap’tan ver merkez
kuracaklar çn Ver Merkez
stratejs
“Yakın geçmşte br Ver Merkez ktabı
yayınlandık. Bu ktabı hazırlarken br
ver merkez kurulması durumunda
her adımın dkkatlce düşünülüp,
projelendrlmes gerektğne dkkat
çekmey amaçladık. DC-Book by
Estap adını verdğmz Ver Merkez
ktabı, “ver merkezn kmler talep
eder, ver merkezler neden kurulur,
avantajları ve dezavantajları nelerdr,
ver merkezlerndek öneml unsurlar
nelerdr, ver merkezlernde ne tür
uygulamalar yapılablr” gb soruların
tüm cevapları yer alıyor. Bu kadar
detaylı br çalışma olmasının en
büyük neden Ver Merkez kurmanın
faydalarını göstermek, blg/tecrübe
paylaşımında bulunmak ve sektörde
kafaları bulandıran bazı noktaları
netleştrmektr. Legrand Grup olarak,
akadem programı ve belrl bölgelerde
Ver Merkez ş gelşm le lgl
toplantılar düzenlemey planlıyoruz.
Bunun harcnde Aralık ayında
gerçekleştrlen Datacenter Dynamcs
İstanbul 2013 Konferansı’na Gold
Sponsor olarak katıldık. Konferansta k
konuşmacı le 35 dakkalık br sunum
yapma fırsatımız oldu. Konuşmacılardan
br olan Nek Van Der Pas, Legrand
Grubu’nun Hollanda’da Ver Merkez
üzerne uzmanlığıyla blnen Mnkels’n
Ver Merkez Stratejk Ürün Dzayn
Sorumlusu. İnanılmaz br blg brkmne
sahp. Kabnetlerdek hava yönlendrme
çözümlernn, enerj vermlğ üzerne
etks konusunda oldukça doyurucu
blgler bzmle paylaştı. Sonrasında
se Estap kabnetlernn bu çözümler
dahlnde oynadığı başarılı rolü anlatan
br sunum yapma şansına sahp oldum.
Estap’ın kend blg ve tecrübesn,
Legrand Grubu’nda görevl Ver Merkez
uzmanlarının deneym le brleştrerek
pazarda öneml br güç olmak çn
çalışmalara başladığını söyleyeblrm.
Gelşen teknolojlerle brlkte brçok
kurum ve kuruluş, Ver Merkez’ne
yöneld. Sstemn paydaşların tümü
çn ortak faydalar sunablmesnn
yatırımların önünü açacağını
düşünüyorum. Ver Merkez alanında
br sonrak adım, vermllğn artırılması
ve yenleneblr enerj kaynaklarının
kullanımıyla lgl olacaktır.Teknolojnn
hızlı gelşm, ver depolama ve
aktarma alanlarında daha profesyonel
chazlara olan taleb artırıyor, bu da
daha profesyonel ver odaları htyacını
berabernde getryor. Bldğnz gb
neredeyse her şey nternet üzernden
sağlanıyor ve her blg sanal olarak
depolanıyor. Bankanızın elektrğnn
5 dakkalığına kesldğn veya şrketnzn
nternete bağlanamadığını düşünün. Bu
problemler önlemenn en akılcı yolu
gelşmş Ver Merkezlerdr.
Kurulum ve sonrasında en öneml
nokta Ver Merkez’nn sürekl aktf
kalmasını sağlamaktır. Tab lk sırada
enerj htyacı gelyor. Bu yüzden
kurulum esnasında enerjnn devamlılığı
ve UPS’ler (kesntsz güç kaynakları)
le lgl çok doğru ve planlı br çalışma
gerçekleştrmek gerekyor. Grup
şrketlermzden İnform’un bu konuda
çok öneml ürünler var. Bu bağlamda
Ver Merkez alanında enerj kaynağı da
dahl eksksz çözümler sunabldğmzn
altını çzmek gerekyor.”
10
“
büyük fkrlern
kasım 2013
Legrand Grup, III. Elektrk
Tessat Kongres’nde Ver
Merkez Çözümlern Sundu
Legrand Grup olarak, TMMOB Elektrk
Mühendsler Odası İzmr Şubes
tarafından 21-24 Kasım 2013 tarhler
arasında Tepekule Kongre Merkez’nde
düzenlenen III. Elektrk Tessat Ulusal
Kongre ve Sergs’ne katıldık.
Legrand Grup, elektrk, elektronk,
enerj, aydınlatma, otomasyon gb
elektrk-elektronk mühendslğne lşkn
öneml frma ve konukların yer aldığı
III. Elektrk Tessat Ulusal Kongres ve
Sergs’nde, Alpes Technologes, Cablofl,
Estap, İnform, Legrand ve Zucchn
markalarının çözümleryle kurulan
11
www.estap.com.tr
Ver Merkez standı le yer aldı.
Alanlarında pazar lder olan İnform
(Kesntsz Güç Kaynağı), Estap (Kordor
Çözümü), Legrand (XL3 AG Tp Testl
Dağıtım Panoları, LCS2 Yapısal Kablolama
Sstemler) ve uçtan uca Ver Merkez
çözümlern zyaretçlerle buluşturdu.
Legrand Grup, fuar alanında kurduğu
Ver Merkez standıyla etkn br şeklde
yer alırken, 4 gün süren etknlkte
sektöre lşkn gelşmeler paylaşıldı.
Kongre le eş zamanlı düzenlenen
serg, ünverste-sanay şbrlğnn
gelştrlmesne vurgu yaparak,
yen teknolojler çeren ürünlern
zyaretçlere sunulmasıyla devam ett.
Legrand Grup, stand ve ürünler le
katılımcılar tarafından büyük lg gördü.
kasım 2013
aspre4sport 2013
Bronz Sponsor Estap
Dünyaca ünlü spor nsanlarına,
yönetclere, karar verclere ve spor
gurularına spor dünyasındak en son
trendler, teknolojler ve atılımları
tartışmak çn evsahplğ yapan br
platform olan Aspre4Sport 2013,
Katar - Aspre Dome/Doha’da 16-19
Kasım tarhler arasında gerçekleşt.
Bronz Sponsor olarak yer aldığımız
etknlk boyunca standımız yoğun br
lgye sahne oldu. Estap teknolojs ve
deneymyle üretlen 58U kabnetmz
lk defa burada sergledk. Ayrıca Ver
Merkez çözümü çn özel olarak
üretlen DCMax kabnetmz ve kordor
çözümümüzü sergleme fırsatı bulduk.
n sponsoruyuz.
aralık 2013
DatacenterDynamcs 2013
İstanbul Konferansı
Gold Sponsor Estap
DC-Book le Ver Merkez alanında yen
br dönem başlatan Estap, dünyanın
en prestjl sstem bazlı etknlklernden
br olan DatacenterDynamcs 2013
İstanbul Konferansı’nda Gold Sponsor
olarak yern aldı. 5 Aralık’ta Halç Kongre
Merkez’nde dördüncüsü gerçekleştrlen
konferans, Türkye ve EMEA bölgesnn
yanı sıra dünyanın dört br yanından
üst düzey IT yetkllern, yatırımcıları ve
üretcler buluşturdu. Çeyrek yüzyılın
deneymn gelşmş mühendslk ve
üretm teknolojleryle br araya getren
Estap, en yen Ver Merkez teknolojlern
ve geleceğe ışık tutan yenlklern
DataCenterDynamcs Konferansı’nda
ülkemzn ve dünyanın önde gelen IT
profesyonelleryle paylaştı.
Estap Ver Merkez İş Gelştrme
ve Ürün Yönetcs Üzeyr KALUK,
konferanstak sunumunda “Estap,
Ver Merkez çözümleryle hem yurt
çnde hem de 65’ aşkın ülkede çok
uzun zamandır yer alıyor. Son yıllarda
özellkle yoğunlaştığımız konulardan
br olan Ver Merkez, kend knowhow’ımızı gelştrp uygulayabldğmz
öneml br alan. Ver Merkez sektörünün
başta enerj vermllğ olmak üzere
bazı konularda gelşmes çn katkı
sağlamayı, ldere düşen br görev
olarak görüyoruz. Bu bağlamda
sektörle lşkl herkes çn referans
olablecek br katalog olan DC-Book’u
kısa süre önce IT profesyonelleryle
paylaştık. Sonrasında dünyanın en
prestjl sstem bazlı etknlklernden
br olan Data CenterDynamcs 2013
İstanbul Konferansı’nda Gold Sponsor
olarak yern alan Estap, Ver Merkez
profesyonellernn tüm htyaçlarını
karşılayacak yen nesl DCMax kabnet
ve aksesuarlarını sundu. Konferans
esnasında ve sonrasında da olumlu ger
dönüşler aldık.” şeklnde konuştu.
12
“Estap bünyesnde
knc yılımı doldurmak
üzereym. Burada
öğrendklermn,
ş arkadaşlarım ve
müşterlermzle olan
dyaloğumun ben
oldukça gelştrdğn
görüyorum. Estap,
profesyonel ş hayatımda
atableceğm en y
adımlardan br oldu
benm çn.”
çmzden br
Bahadır Ayar
Yurtdışı Satış Sorumlusu
Kendn tanıtır mısın?
1984 Gresun doğumluyum, bekarım.
Ankara Ünverstes Dl ve TarhCoğrafya Fakültes Snoloj (Çnce)
Bölümü 2007 mezunuyum. Anadolu
Ünverstes Uluslararası İşletmeclk
Bölümü yüksek lsansım var fakat henüz
btremedm. İş hayatına, yazları dayımın
ayakkabı dükkanında çalışarak başladım.
Sonrasında farklı sektörlerde, satış
alanında çalışarak kendm gelştrdm.
Boş zamanlarında neler yapıyorsun?
Boş zamanlarımda bskletme atlayıp
şehrden olabldğnce uzaklaşırım.
13
www.estap.com.tr
Eğer yeterl zamanım varsa kamp
malzemelerm alıp brkaç günlük turlara
çıkarım. Doğa le başbaşa olmak, ç
huzurumu sağlayabldğm ve stresten
uzaklaştığım öneml br rahatlama
yöntem. Kamplı ya da kampsız olarak
bsklet turlarına çıkmam çn herhang
br mevsm ya da hava şartına bakmam,
zamanım olması yeterl.
Bsklet merakın nereden gelyor?
Başka hoblern var mı?
Bsklet merakım, yaklaşık 25 yıl önce
rahmetl babamın bana Rus malı br
bsklet almasıyla başladı. Sürmey tek
başıma öğrendm ve k tekern üzernde
durabldğm günden ber her sefernde
lk günkü heyecanla sürüyorum. Bsklet
benm çn br tutku çünkü bsklet
br parçam olarak görürüm. Çevreye
zararı olmayan, cdd br ulaşım aracı
olarak kabul edlmes gereken ve her
yaştan nsanın kullanableceğ br araç
bana göre bsklet. Brkaç ay önce br
motosklet aldım fakat bsklettek keyf
onda bulamadım. Motosklet sadece
bskletle gdebleceğm güzel yerler
keşfedeblmek ve uzun mesafelerde
vakt kazanmak çn kullanıyorum.
Bskletle nereler gezdn? En çok
nerelerde zorlandın ve keyf aldın?
Bskletle Eskşehr çevresnde
gezmedğm brkaç köy kaldı, bu yaz
tekermn değmedğ köy kalmayacak
dye umuyorum.
Afyon, Bleck, Kütahya, İzmr, Bursa,
İstanbul, Muğla gb llere km zaman
breysel turlarla, km zaman da
festvallerle gtme ve bskletle turlama
mkânım oldu. En çok zorlandığım tur
se Eskşehr – Akçay – Ayvalık - Altınoluk
arasını tek başıma gezdğm turdu.
Balıkesr’den Edremt’e döndükten
sonra karşıdan esen rüzgardan dolayı
br süre sonra nefes alamaz olmuştum.
Zamanımın kısıtlı olması yüzünden kısa
sürede çok fazla mesafe katetmem
gerektğ çn de 300 km. sonra sağ
dzm şşmşt. En keyf aldığım tur se
Marmars turuydu; doğanın güzellğne
hayran kaldım. O köylerde yaşayan
nsanları hep dünyanın en şanslı
nsanları olarak görürüm.
İlgnç br anın var mı?
Bursa’da bskletmle turlarken
römorkuma asılı olan Estap bayrağını
gören başka br bskletl arkadaş yanıma
gelmşt. Daha önce tanışmadığımızı
düşünürken hç yüzyüze
görüşmedğmz gümrükçümüz
olduğunu öğrenmştm.
Uzun yola gderken yanına neler
alıyorsun?
Uzun yola çıkmadan önce doldurduğum
uzun br kontrol lstem var. Bsklet
tamr-bakım malzemelernden kamp
malzemelerne, elektronk aletlerden
kamp mutfağına kadar brçok şey
yanıma alıyorum. Römorkumun ağırlığı
bazen 35 kloya kadar çıkablyor.
Estap’ta çalışmayı nasıl tanımlarsın?
Ünverste öğrenclğm boyunca ve
mezun olduktan sonra genel olarak
IT sektörü çndeydm. Teknoloj
merakımın ben bu sektöre yönelttğn
söyleyeblrm. Estap bünyesnde knc
yılımı doldurmak üzereym ve burada
öğrendklermn, ş arkadaşlarım ve
müşterlermzle olan dyaloğumun
ben sürekl gelştrdğn görüyorum.
Estap, profesyonel ş hayatımda
atableceğm en y adımlardan br
oldu benm çn. Böylesne köklü
br şrkette çalışmaktan son derece
memnunum ve önümüzdek dönemde
ekp arkadaşlarımla brçok başarıya mza
atacağımıza nanıyorum.
14
Estap Çalışma Prenspler Toplantısı adında,
çalışanlarımızın potansyel ve yeteneklern fark
etmelern, kendlerne dışarıdan bakablme yets kazanıp
daha kolay empat kurablmelern amaç ednen br
tyatral etknlk gerçekleştrdk.
ç etknlkler
15
Çalışma Prenspler Toplantısı
nsan 2013
Eskşehr
Futbol Turnuvası
mayıs 2013
Eskşehr
Etknlkte Estap değerlernn, takım
çalışması ve motvasyonun önem
vurgulandı. Güven duygusu ve
sorumluluk blncnn yanında, tüm
lşklermzde dürüst, saygılı, adl ve
şeffaf davrandığımızda şlermzn
ne kadar kolay br şeklde çözümlendğ,
eğlencel, tyatral br anlatımla tüm
çalışanlarımızla paylaşıldı.
Estap - Çelk İş 2. Geleneksel Futbol
Turnuvamız sonuçlandı. Turnuvayı
Duvar Tp Bölümü’müz kazandı.
Demonte Bölümü knc olurken, Dkl
Tp Bölümü turnuvayı üçüncü sırada
tamamladı. Her üç bölümümüzün de
oyuncularını tebrk edyor, nce güzel
organzasyonlarda tekrar buluşmayı
dlyoruz.
www.estap.com.tr
ulusal etknlkler
ocak 2013
Antalya
Estap, 19-22 Ocak tarhlernde
düzenlenen Netcom Akadem
Zrves’ndeyd (NAZ4). Türkye’dek
50’y aşkın ünversteden 118 Blg
İşlem Müdürü ve sorumlularının
katıldığı Netcom Akadem Zrves, Sde
Antalya’da gerçekleştrld.
şubat 2013
Antalya
Estap, TURCom’un 27 Şubat tarhnde
Türkye genelnde gerçekleştrmş
olduğu Anahtar Teslm Blşm
Çözümler çerkl ‘TURCom Teknoloj
le Akıllı Çözümler’ etknlğne katıldı.
Etknlk Antalya Rxos Downtown’da
gerçekleştrld.
Etknlğe Antalya İl Özel İdares ve
Antalya Vallğ gb kamu kuruluşlarının
yanı sıra Mcrosoft, Jünper Networks,
Karel gb IT sektörünün öneml frmaları
katıldı.
nsan 2013
Bursa
Gürkan’ın açılış konuşması le başladı.
Yazılım çözümler, kablosuz erşm
teknolojlerndek yen trendler, 5651
loglama çözümler, sstem odaları ve
altyapı çözümler, yüksek yoğunluk
ağlarında kablosuz çözümler, Estap’ta
yen trendler, GPON (Ggabt Passve
Optcal Network) gb konular ncelend.
Frmaların yoğun lg gösterdğ etknlkte
katılımcılar çeştl alanlardak uzmanların
blg brkmnden yararlanma şansı elde
ettler.
Sponsorluğunu Estap ve Aruba ’nın
üstlendğ ‘TURCom Teknoloj le
Akıllı Çözümler’ adlı etknlk, TURCom
Teknolojler Genel Müdürü Fahrettn
16
söyleş
“
“2002 yılının Şubat ayında Estap’ta
malat bölümünde CNC maknalarında
çalışmaya başladım. İk yıllık üretm
sürecnden sonra CNC maknalarının
programlamasında br yıl boyunca
görev yapma fırsatı buldum. >>>
mart 2013
Chan Yıldız
Satış Destek Takım Lder
Estap Outdoor kabnetler, yağmur, kar, rüzgar, güneş ve
depreme karşı yüksek koruma sunuyor.
17
www.estap.com.tr
”
2005 - 2010 yılları arasında Ar-Ge
departmanında tasarım mühends
olarak çalıştım. 2005 yılından tbaren
Outdoor projelern yönetyorum. Son
k yıldır Satış Destek Takım Lder olarak
görevme devam etmekteym.
Estap Outdoor kabnetlern
genel özellkler hakkında
blglendrr msnz?
Estap harc tp kabnetler sağlam ve
dayanıklı br yapıya sahptr. Bu ürünler,
doğal havalandırma sstem ve yüksek
performanslı ısı kontrolü sunar. Antvandalzm standartlarına ve dış ortam
şartlarına uygun olarak üretlr. Yağmur,
kar, rüzgar, güneş ışığı ve depreme karşı
son derece dayanıklıdır. Estap Outdoor
kabnetler korozyona karşı yüksek
drenc sayesnde, teknolojk yatırımlar
çn gerekl çevresel etklere karşı etkn
korumayı uzun süre sağlama mkânı
sunar.
Hang alanlarda harc tp
kabnetler terch edlmeldr?
Data transfer ve otomasyon, tren
kontrol, lman kontrol, otoyol trafk
snyalzasyon ve kontrol sstemler,
fber nternet sonlandırma, mobese
sstemler, Telekom IP – DSLAM, baz
stasyonları, sabt ve mobl telefon ağları,
otopark ve park aydınlatma, havaalanı
uçuş ve bagaj kontrol sstemlernde
Estap harc tp kabnetler terch
edleblr. Estap duvar, zemn ve drek
tp çözümler le müşterlermzn
değerl ekpmanlarını korumak üzere
çok farklı boyut ve tpte çözümler
sunmaktadır.
Estap’ı Outdoor projelernde
farklı kılan etkenler nelerdr?
• 25 yıllık deneym,
• Müşterlern stek ve htyaçlarına
uygun olarak üretlen kaltel
ürünler,
• Üretmden, satış sonrası desteğe
kadar süren kontrol süreçler,
• Proje başlangıcından saha
uygulamasına kadar prototp
değerlendrmeler,
• Outdoor konfgürasyonu,
• 2014 yılında üretmne başladığımız
standart Outdoor kabnetler.
Kasım 2013’te web stemzde Outdoor
konfgürasyonunun lansmanını yaptık.
Müşterlermz dledkler Outdoor
kabnetn özellklern belrleyerek, datasheet’n yaratma şansı bulmuş oldular.
Böylece telefonla talep edlen ürünlern
yanlış anlaşılmasından doğablecek
sorunları engellemş olduk.”
18
buluşmalar
şubat 2013
Estap Yetkl Ana Bayler
Toplantısı – Mardn
Kurumlara ve ver merkezlerne yönelk
olarak kabnet ve kabnet aksesuarları
üreten ve bu alanda Türkye’nn öncü
şrketlernden Estap, Türkye genelnde
faalyet gösteren Yetkl Ana Bayler le
Mardn’de br araya geld. Düzenlenen
etknlkte açılış konuşmasını yapan Estap
Genel Müdürü Murat Et, 2012 yılında
fabrka altyapısını daha da güçlendrecek
yatırımlar yaptıklarını ve yatırımların
bu yıl da devam edeceğn kaydett.
Bu yatırımlar sonucunda üretm
malyetlern düşüreceklern belrten
Murat Et, konuşmasına şöyle devam
ett: “Estap’ın bünyesnde bulunduğu
19
www.estap.com.tr
Legrand Grubu’nun yurt dışında k
fabrkası daha mevcut. Bu fabrkalarda
bulunan blg ve teknoloj brkmn
Türkye’ye aktaracağız. Buralarda
gelştrlen bazı aksesuarları da
ürünlermzde kullanma hazırlığındayız.”
mart 2013
İş & Çözüm Ortakları
Toplantısı – İstanbul
İş ve Çözüm Ortakları toplantımız
İstanbul Ortaköy Radsson Blu’da
gerçekleşt ve baylermze teşekkür
belgeler takdm edld. Toplantının
açılış konuşmasını yapan Estap Genel
Müdürü Murat Et “Global olarak
ekonomde 2013 yılında da büyüme
gerçekleşmeyeceğ beklents hakm.”
“Bu açıdan bakıldığında bzm çn zor
senelerden br olableceğ görüşü
öne çıkıyor. Estap olarak bzm de
bütçe ve yatırımlarımız bu beklentler
doğrultusunda gelşyor” ded.
Ülke çapındak yen baylk sstem,
Yetkl Ana Baylern hang krterlere
göre seçldğ ve ana baylklern çnde
bulunmayan dğer baylern durumlarına
da İş ve Çözüm Ortakları toplantısında
açıklık getrld.
Murat Et, müşter odaklı br baylk
sstemn benmsemş olan Estap’ın
yen yapılanmasını bu doğrultuda
şekllendrdğn ve kurum çnde bazı
görev değşklklerne gdldğn belrtt.
“Estap’ı portföyümüzdek
dğer markalardan daha
lerye taşımak styoruz.
Estap’a y br partner
olduğu çn teşekkür
borçluyuz.”
dünyamızdan
ekm 2013
Fabrka ve ofs basın turu
Ukrayna dstrbütörümüzün müşterler
İstanbul ofsmz ve Eskşehr fabrkamızı
kapsayan 3 günlük zyaret gerçekleştrd.
İstanbul’dak tarh ve turstk yerler
kapsayan zyaret müşterlermz
oldukça mutlu ett. Msafrlermz
arasında bulunan ‘’Network and
Busness’’ dergsnn muhabrler Estap
Genel Müdürü Murat Et le röportaj
yapma fırsatı buldu. Röportaj ve gez
hakkındak makale, dergnn Kasım
sayısında genş yer buldu.
“
Br Başarı Öyküsü
Azaz Karjkar
Hertage Teknoloj / Duba
“1998 yılından ber Estap dağıtıcısı olarak
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Estap le
şbrlğmz oldukça uzun br süredr
sorunsuz br şeklde yürütüyoruz.
Bunda Estap’ın markası, ürün kaltes ve
yen teknolojler öneml rol oynuyor.
Estap her türlü projede bze en y
desteğ sunuyor. Brlkte Bahreyn
Formula 1, Katar Motosklet Yarışları ve
İslam Eserler Müzes gb brçok büyük
proje gerçekleştrdk. Estap’ın Legrand
Grup bünyesne dahl olması Estap
markasının pazardak blnrlğn
artırarak satışlarımıza olumlu katkı
sağladı. Ürün zor, pazar da oldukça
çetn fakat Estap ürün kaltes ve
kullanım kolaylığının da katkısıyla geçen
yıl satışlarımız arttı. Hem OEM hem de
Estap markalı ürünler yenlkç, estetk
tasarımlarıyla terch neden oluyorlar.
Ver Merkez çözümler de son
zamanlarda satışlarımızı yükselten br
dğer alan. Estap’a y br partner olduğu
çn teşekkür borçluyuz.”
Estap’la çalışmak gerçekten büyük
br zevk.
Ürün zor, pazar da oldukça çetn fakat Estap ürün kaltes ve
kullanım kolaylığının da katkısıyla geçen yıl satışlarımız arttı.
”
20
Bölümümüz, sparşlern
zamanında gönderlmesn
sağlayarak müşter servs
oranını %100’e yakın olarak
gerçekleştrmştr.
üretm planlama
Üretm Planlama Bölümümüz, ulusal
ve uluslararası sparşlere göre sevkyat,
üretm ve stok planlamasını yapmakla
görevldr.
2013 yılında;
> Yurt dışı sparş durumu, bölüm
kapasteler, sparşn sevkyat aracı
ve sevk edlmes gereken günler
dkkate alarak, Lojstk Bölümü
tarafından yapılan araç bazında sparş
hesaplamalarına göre haftalık sevk
planlarını oluşturmuştur. Bu planlara
21
www.estap.com.tr
uyulması çn satınalma ve üretm
htyaçlarını takp ederek üretme yön
vermştr. Sevk planına uyulması le
müşter servs operasyonları
%100’e yakın olarak başarı le
gerçekleştrmştr.
> Yurt ç sevklernde grlen sparşn
aynı günde sevk edlmes prensbne
uygun olarak yoğun talep gören
ürünlere at emnyet stokları
oluşturmuştur.
> Legrand Grup sevklernde, Estap
bünyesne aktarılan yen ürünler
de ürün yelpazesne ekleyerek grup
kurallarına uygun üretm ve sevk
yapılmasını sağlamıştır.
> Fabrka bünyesnde yapılan Vermllk
ve Kanban çalışmalarına destek
olmuştur.
> Fabrka bünyesnde yapılan hat
dengeleme çalışmalarına yönelk etkn
br planlama yapmaya çalışarak proje
kapsamındak tüm brmlerle koordnel
olarak çalışmıştır.
kalte
Estap, Türkye ve yurt dışı pazarlarında
kazandığı brçok müştersn, markasına
ve markayı bugünlere taşıyan yüksek
ürün kaltesne borçludur.
Estap Kalte Yönetm Ekb olarak
öncelğmz şrketmzn her br
personelne yüksek kalte blncn
aşılamaktır. Ekbmzn lderlğndek
kalte hareket le üretmde kaltey
düşüreblecek sorunların önüne
geçerek müştermz çn en ekonomk
ve uygun çözümler sunmayı
“
hedeflemekteyz. Müşterlermzn
beklentlern; yüksek teknolojye sahp
üretm tessmz le malyetlermz
mnmze eden kalte sstemmz
brleştrerek en üst sevyede
karşılıyoruz.
Kalte; ham malzemenn ambara
grmes le başlayan grş muayenes,
malatın her aşamasında takp
edlen ürünlerde beklenenn dışında
oluşablecek değşmlern tespt
edlmes, hatalı parça sayısının mnmze
edlmes, şçlern ve maknelern kayıp
zamanlarını en aza ndrerek üretmdek
vermn artırılması le sağlanmaktadır.
Estap, sahp olduğu kalte felsefesn
ISO 9001:2008 Kalte Yönetm Sstem
sertfkasıyla, çevreye olan duyarlılığını
ISO 14001:2004 sertfkası ve ülkemzn
sınırlarını aşan marka blnrlğn UL ve
GOST sertfkaları le belgelemştr.
Öncelğmz, şrketmzn her br personelne
yüksek kalte blncn aşılamaktır.
”
22
ş güvenlğ
Buğra Tatlı
İş Güvenlğ ve Çevre
Uzmanı
Estap’ta daha güvenl br çalışma ortamı
oluşturmak ve üretmn vermllğn
sürdürüleblr bçmde artırmak çn
ş sağlığı ve güvenlğ konusunda
çalışmalar yürütülmektedr. Temelde
“Br şn doğru yapılması, onun aynı
zamanda güvenl bçmde yapılmasını da
çerr” düşüncesyle hareket edlr.
Estap, üretm süreçlernn çalışanların
sağlığına olumsuz hçbr etkde
bulunmaması konusunda hassasyet
gösterr. Bunun çn rsklerden
toplu olarak korunmayı sağlayacak
önlemlere, önleyc faalyetlere ve eğtm
çalışmalarına öncelk verr. Üretmn,
çalışanların sağlık durumuna etkler
şe grşte ve her yıl eksksz yapılan
özel sağlık kontrolleryle takp edlr. İşe
başlayan tüm çalışanlara şe lk grdkler
gün görseller ve uygulama çalışmaları
23
www.estap.com.tr
eşlğnde İş Sağlığı ve Güvenlğ
Eğtmler verlerek şe grş esnasında
blnçlendrlmeler sağlanır.
Yalnızca başlangıçta verlen eğtmlerle
yetnlmez, ş güvenlğ eğtmler meslek
tecrübe ayırt etmekszn devam eder.
Çünkü br şte tecrübel olmak o şte
kaza geçrlmeyeceğ anlamına gelmez.
Verlen eğtmlerde tüm çalışanlardan,
ş esnasında atlattıkları kazaları
bldrmeler stenmekte ve gelen
bldrmler “Ramak Kala Olay” olarak
kayıt altına alınmaktadır. Br çalışanın
kaza atlattığı ve “ucuz kurtuldum”
dedğ br bölgede başka br çalışan o
kadar şanslı olamayablr. Bu nedenle
Ramak Kala Olay Bldrmler ş
güvenlğ çalışmalarında büyük önem
taşımaktadır. Ramak Kala yaşanan
noktalar “İş Kazasına Ramak Kala
Noktası” baresyle şaretlenmekte
ve olayla lgl br görseln ve güvenlk
uyarıları posterleryle çalışanların daha
dkkatl olmaları sağlanmaktadır.
Eğtmle lgl olarak ç eğtmlern yanı
sıra dış eğtmlerden de faydalanılır.
Örneğn Ekm ayında Eskşehr İl Afet
ve Acl Durum Müdürlüğü le şbrlğ
yapılarak tüm şçlermze “Brey ve
Alelere Yönelk Temel Afet Blnc
Eğtm” verld ve kurum yetkllernn
yönlendrmeleryle br deprem tatbkatı
gerçekleştrld.
İş sağlığı ve güvenlğyle lgl tüm
çalışmalarda önleyc ve toplu
korunma önlemlernn yanı sıra
rsklern kaynağında yok edlmesne
öncelk verlmektedr. Ofsler ve
taşeron frmaların yaptığı şler de
dahl olmak üzere tüm bölümler çn
Rsk Değerlendrmes yapılmış, her
bölüm çn rskler tek tek ncelenerek
matematksel olarak önem sırası ve
bu rsklern ortadan kaldırılması çn
yapılacak çalışmaların öncelk durumu
belrlenmştr.
çevre
ESTAP A.Ş. olarak tüm faalyetlermzde
çevreye duyarlı üretm yapma blncyle
hareket edyoruz. Teknoloj le paralel
lerleyen üretm sürecnn doğal
kaynakları tüketmemes ve çevreye
zarar vermemes çn sürdürüleblr
kalkınma perspektfnde çalışıyoruz.
Çevre yönetm sürecmzn çatısını ISO
14001:2004 oluşturuyor. Bu çatı altında
çevreyle lgl hedeflermz, faalyet ve
programlarımızı belrlyor, uygulamakla
yükümlü olduğumuz yasal şartların
yerne getrlmes çn çalışma yapıyoruz.
Doğal kaynakların tüketmnde tasarruf
sağlamak çn özel plan ve programlar
uyguluyoruz. Üretm çevreye duyarlı
bçmde gerçekleştreblmek ve
atıklarımızı azaltablmek çn öncelkle
kullandığımız hammaddelern bu
hedefe uygun olmasına önem
veryoruz. Dünya pazarına htap eden
ürünlermzn sağlık ve çevre yönünden
zararsız olduğunu, çnde bulunan en
küçük vdadan ambalajda kullanılan
malzemelere kadar her br parçasında
RoHS, GOST-R gb standartlar ışığında
garant edyoruz.
Çevreye zararlı olablecek kmyasallar
kullanablme olasılığına karşı sürekl
olarak çevreye daha duyarlı alternatfler
araştırıyoruz. Örneğn; Cr+6 yonu
çeren br kmyasalın, üretmde kaltey
etklemeyecek bçmde alternatfn
bulma yönündek araştırmalarımız
sonucunda uygun br yüzey şlem
kmyasalı tespt edld ve değştrlmes
sağlandı.
Üretm sonucunda ortaya çıkan
atık mktarının azaltılmasıyla lgl de
çalışmalar yapıyoruz. Atıkların etkn
br şeklde yönetlmesyle lgl temel
prensbmz atıkların kaynağında
ayrıştırılması. Atık olarak çıkan
malzemelermzn büyük br kısmını
mühendslk freler oluşturuyor. Bu
freler azaltablmek çn maknelermze
ve kalıplarımıza uygun ebatlarda
sac seçmne özen gösteryoruz.
Yapılan çalışmalar 2013 yılında hurda
oranlarımızda öneml yleşmeler
sağladı. İş sağlığı ve güvenlğ çalışmaları
kapsamında çalışanlarımızın kullandığı ş
eldvenleryle lgl br çalışma yapmıştık.
Daha dayanıklı eldven kullanımı
hem çalışanlarımızı ş kazalarından
korumada hem de eldvenler daha
uzun peryotlarda yensyle değştrldğ
çn ortaya çıkan atık eldven mktarının
azalmasında bze büyük avantajlar
sağladı. Eldven atıkları tehlkel atık
sayıldığı çn bu atıkların yok edlmes
çn harcanan ekonomk kaynaklarda da
tasarruf sağlamış olduk.
24
İstanbul Sancaktepe’dek
Estap Lojstk Merkez,
müşterlermzn acl
kabnet htyaçlarını
karşılamak üzere
kurulmuştur. Merkezmz
09:00 - 17:00 saatler
arasında hzmet
vermektedr.
satınalma
lojstk
Satınalma Bölümümüz, şletmemze
at htyaçların tedark süreçlern
yönetmektedr. Müşter talepler
ve sektörümüzün gerekllkler
doğrultusunda, dahl süreçlerde
belren mal ve hzmetlern zamanında,
uygun mktarda, stenen kaltede, şrket
hedefler ve pyasa şartlarına uyumlu
malyetlerde temnn hedeflemektedr.
Stratejk satınalma planları ve
sürekl yenden değerlendrme –
re-analzlerle malyetlern düşürülmes
amaçlanmaktadır.
Şrketmzn Eskşehr ve İstanbul
lokasyonlarındak yükleme
noktalarından ürünlermzn kullanıcılara
ulaştırılmasını hedefleyen Lojstk
Bölümümüz müşter memnunyetn
ön planda tutarak yurt ç ve yurt dışı
sevkyatları planlamaktadır.
Yurt dışı teslmatlarında müşter
talepler doğrultusunda %55 denz
yolu, %43 kara yolu ve %2 hava yolu
taşımacılığı kullanılarak ürünlermz
“
Estap Lojstk Merkez
dünyanın 65’ aşkın ülkesne
ulaştırılmaktadır. Günümüz yenlklern
yakından takp eden bölümümüz
on-lne olarak sevkyatlarını takp
edeblmekte ve zamanında teslmat
lkes gereğnce müşterlermzle bu
blgler paylaşmaktadır.
Müşterlermzn genel ve acl kabnet htyaçlarını
en kısa sürede karşılamak üzere hzmet veryoruz.
25
www.estap.com.tr
”
sosyal
eğlence
sorumluluk
aralık 2013
Kan Bağışı Kampanyası
12 Aralık 2013 tarhnde fabrkamızda
Kızılay le brlkte Kan Bağışı Kampanyası
düzenledk. Kan bağışı yapmak çn
gönüllü olan çalışanlarımız revr
doldurdu. Br kez daha sosyal
sorumluluk düşüncesne sahp olan
Estap çalışanlarına teşekkür ederz.
ayrıca...
Başlattığımız Mav Kapak Kampanyası
sürüyor. 2014 yılında lk tekerlekl
sandalyey htyaç sahbne ulaştırmayı
hedeflyoruz.
LÖSEV’e desteğmz bu yıl da hız
kesmeden devam ett. 2014 yılında da
LÖSEV’n yanında olmayı sürdüreceğz.
Estap Genel Müdürlük ofs
İstanbul / Sancaktepe’dedr. 550 m2
alana sahp olan Genel Müdürlük
bnamızda Yönetm, Yurt ç Satış,
Lojstk, Satınalma, Grup Satış, Yurt dışı
Satış, Satış Destek, Pazarlama ve Fnans
departmanları bulunmaktadır.
Ofsmz zyaretçlern şaşırtan br
mmarye ve eğlencel vakt geçrmeler
çn hem teknolojk hem de geleneksel
olanaklara sahptr.
PlayStaton ve W
turnuvaları
Çalışanlarımız ve ofsmze gelen
msafrlermzn kullanımına açık olan
ve boş zamanlarımızda keyfl vakt
geçrdğmz, şrket ç turnuvaların da
düzenlendğ oyun köşemzden br kare.
temmuz 2013
Pantball
Şrketmzde motvasyonu ve ç letşm
artırmak amacıyla pantball etknlğ
düzenledk.
Puzzle
El brlğyle br araya getrdğmz puzzle,
bze gün çnde küçük mola fırsatları
verd.
26
bzmle yürüyenler
Murat Özekc
Şrket Müdürü
Vertel İletşm Sstemler
“Sevgl dostlarım,
Estap’la geçen 25 yılın özetnn benm
çn tam karşılığı “Dejavu-geçmşte
yaşanmış olayları aynı hslerle bugün
hssetmek” duygusu d. 1989 yılında
Netaş’ın Akdenz Bölge Müdürü ken
Estap’ın lk pazara grş, kendn tanıtma
çabası le başlayan dostluğumuz 1999
yılında kend şrketmde ürünlern
sattığım ş ortaklığına dönüştü.
Kurumsal yapılanmalar, yen yol
arkadaşları bugüne kadar hem Estap’ı
hem de bzler daha lerye taşıdı,
kurumsallaştırdı.
27
www.estap.com.tr
Akgün Ocak
Genel Müdür
Fomar İletşm
Sstemler A.Ş.
En önemls se bzler br ale
olduğumuzu hssettrd, kaltes le
örnek oldu, adyet duygusu yarattı.
Geçen 25 yıllık flm şerdnde Estap çn
söylenecek söz “Tedarkçler, çalışanları
ve bayler le topluma katkı sağlayan
mükemmel br ş arkadaşı” olduğudur.”
“Lderlk vasfı doğuştan gelr cümlesnn
anlamını Estap’ta çok net göreblyoruz.
Yapısal kablolama sstemler termnn
oluşmaya başladığı yıllardan tbaren,
sektördek öncü ve katma değerl
rolünü sürekl devam ettrerek, kurulan
sstemlern sorunsuz br parçası
olmuştur.
Bzlere sağladığı teknk ve kazançlı
çözümlerden dolayı Estap’a teşekkür
edyoruz.”
Rıdvan Şeker
Şrket Müdürü
Most Elektrk Ltd.
Murat Babaoğlu
Genel Müdür
Babaoğlu İletşm Ltd.
“Estap le 6 yıldır çalışıyoruz. Bzm çn
Estap, konusunda pyasadak en kaltel
ve fonksyonel ürünler üreten br
frmadır. Son yıllarda gerçekleştrdğ
kurumsallaşma çalışmalarıyla zaten
hssettğmz güven duygusunu daha da
pekştrd.
Nce 25 yıllara…”
“Estap ürün yelpazes sayesnde
frmalarımızın teknk altyapısını sağlıklı
ve sürdürüleblr yöntemlerle organze
edp yöneteblyorum.
Estap ürünler çağın getrdğ teknolojk
gelşmelere hızlı ve güvenlr br şeklde
entegre oluyor. Uluslararası standartlara
sahp olan tüm Estap ürünlern güvenle
kullanıyor ve kullanılmasını öneryorum.”
28
2013 yılında Ürün
Gelştrme Bölümü olarak
çok sayıda projey hayata
geçrerek yenlkç, müşter
odaklı, rekabetç ve çevre
dostu çözümler ürettk.
ürün gelştrme (ür-ge)
Günümüz koşullarında AraştırmaGelştrme ve İnovasyon çalışmaları
gderek önem kazanmaktadır. Frmalar
kaynaklarının büyük bölümünü
Araştırma-Gelştrme ve İnovasyon
çalışmalarına ayırmakta olup, nsan
kaynaklarını ve organzasyonlarını
yenlkç ve müşter açısından değerl
olan uygulamaları artıracak şeklde
organze etmektedrler.
29
Estap olarak Araştırma-Gelştrme ve
Inovasyon çalışmalarına verdğmz
değer, müşter odaklı yaklaşımımızla
brleştrerek, müşterlermzn
beklentlerne cevap verecek yenlkler
hayata geçrmekteyz. Ürün Gelştrme
Bölümümüzde çalışan 7 kşlk ekbmz,
satış ve pazarlama ekplermzle uyum
çnde çalışarak geleceğn ürünlern
tasarlamaktadır.
Yürüttüğümüz ürün gelştrme
çalışmalarında br dğer öneml konu,
Estap’ın çevre blnc doğrultusunda
üretm ve kullanım sırasında enerj ve
doğal kaynakların tüketmn azaltacak
ürünler gelştrmektr. Gerek malzeme
kullanımı gerekse üretm süreçlernde
kullanılan enerj açısından ürün üzernde
www.estap.com.tr
yapılacak yleştrmelerle üretm
vermllğ artırılmakta, çevreye daha az
zarar veren ve doğal kaynakları daha az
tüketen çözümler gelştrmekteyz.
2013’te Ürün Gelştrme Bölümü olarak
çok sayıda projey hayata geçrerek
yenlkç, müşter odaklı, rekabetç ve
çevrec çözümler ürettk. Bu kapsamda
yaptığımız en öneml projelerden br,
ürün yelpazemzn lokomotf ürünü
olan Unversallne sermzn yenleme
çalışmalarıdır. 2014 yılında lansmanı
yapılacak olan yen Unversallne sermz
le Estap’ın sektör lder konumuna
uygun olarak müşter htyaçlarını aşarak
karşılayan, üretm vermllğ ve kalte
sevyes üst düzeyde olan br ürün
ortaya çıkarılmıştır.
2013 yılı çersnde yaptığımız br
dğer öneml çalışma “Vermllk
Çalışmaları” olarak adlandırdığımız
üretm vermllğn artıran ve mevcut
ürünlermzn kalte sevyelern
yleştren çalışmalardır. Bu sayede,
müşterlermzden gelen ger bldrmler
ve üretmn hattının önerler ışığında
vermllğmz artıracak çok sayıda
yleştrme faalyetn tamamladık.
Estap olarak önem verdğmz br dğer
konu, özel müşter steklerne cevap
verecek şeklde tasarlanan outdoor ve
türev ürün çalışmalarıdır. Bu kapsamda
2013 yılında yaklaşık 250 farklı müşter
taleb çn özel ürün tasarım çalışması
yaparak, Ürün Gelştrme süreçlernde
esneklğmz ve hızımızı artırmayı
hedefledk.
2014 yılında altı ana ürün yelpazemz
yenleyp, pazara süreceğz. 2014
yılı çersnde yapacağımız br dğer
öneml çalışma, mevcut süreçlermzde
“Yalın Dönüşüm” çalışmaları yaparak
süreçlermz daha verml hale getrp
hızımızı artırmak olacaktır. Araştırma ve
gelştrme çalışmalarında başarının en
öneml anahtarı olan nsan kaynağımızı
gelştrmek üzere 2014 yılı çnde çok
sayıda eğtmn yanı sıra, müşter,
fuar ve saha zyaretler bugünden
planlanmıştır.
Sahp olduğumuz genç ve dnamk
kadromuzla Türkye pazarındak
lderlğmz yenlkç ürünlermzle
dünya pazarına taşımak 2014 yılında
yapacağımız çalışmalara ışık tutacak en
öneml hedefmz olacaktır.
nsan kaynakları
Estap‘ta çalışanlarımız, aramıza
katıldıkları lk günlernden tbaren
eğtm ve gelşm olanaklarından
yararlanmaya başlarlar ve uluslararası
br kurumun üyes olarak yetknlklern
sürekl güncel tutablecekler sstemlerle
desteklenrler. Aramıza yen katılan tüm
arkadaşlarımıza, kşsel gelşmlern ve
meslek karyerlern planlayablecekler
çeştl uzmanlık programları, meslek ve
kşsel gelşm eğtmler, yönetc hazırlık
ve lderlk gelşm programları sunarız.
Estap çn, İK’nın katkısı çok önemldr. Bu
nedenle Estap İK Poltkası :
• Esnek, hızlı, etkn ve müşterlermzn
ş htyaçlarıyla, pyasanın taleplern
anlayablecek şeklde yapılanmış,
sürdürüleblr br organzasyonun
dzaynı, gelştrlmes ve korunması,
• Müşter odaklı süreçler ve “ortak
olma” düşünce şekln kend sorumluluk
alanlarında kurmak ve gelştrmek üzere
motvasyonu olan breylern şe alınması
ve şrket çnde tutulması,
• Farklı fonksyonların, ortak hedefmz
olan “müşter memnunyetn sağlamak”
üzerne tam br şbrlğ çnde çalıştıkları
br şrket kültürünü sağlayacak koşulların
kurulması ve sürekllğn korunması,
• Bütün yönetm süreçlernde sürekl
yleştrmenn başarılması, şrket kültürü
ve gelecek hedeflerne paralel İK
süreçlernn dzaynı ve adaptasyonu
• Potansyel ve daha yüksek teknk ve
yönetsel becerler gelştrmek üzere
adanmışlığı olan personel çn, frmaya
özgü yönetm araçları ve eğtm fırsatları
oluşturulması,
• İş sonuçlarını doğru davranışlar
(ekp ruhu, poztf yaklaşım, problem
çözümünde müşter ve kalte odaklılık)
sergleyerek sağlamayı ödüllendren
ve takdr eden mekanzmaların
gelştrlmes,
• Ücretlendrme ve yan haklarda,
yen alınan ve mevcut personeln
korunmasına yönelk, ç ve dış
adalet sağlayan doğru pyasa
pozsyonlamasının yapılması,
• Yüksek müşter memnunyetne
ve kalteye odaklı, breye / çevreye
saygısıyla blnen br “şveren markası”
nşa edlmes,
• Çalışan sağlığı ve güvenlğ çn gerekl
şartların ve anlayışın korunmasında
lderlk edlmesnden oluşmaktadır.
30
güzel haberler
aramıza katılanlar
• Al Ccavoğlu
Lojstk Elemanı
• Al Kaya
Demonte İşçs
• Ayça Şar Prnç
Satınalma Sorumlusu
• Burhan Sakarya
Aksesuar İşçs
• Doğan Akgün
Boya Operatörü
• Dürser Çağatay Bölükbaşı
Ürün Gelştrme Müdürü
• Ebru Tatlıpınar
Satış Temslcs
• Emrah Kebabcı
Pazarlama ve İletşm Sorumlusu
• Erdnç Önal
Pres Operatörü
• Erhan Kocakaya
Satış Destek Sorumlusu
• Erkan Özçelk
Unversal İşçs
• Eyüp Kömeçoğlu
İnsan Kaynakları Müdürü
• Fath Güler
Planlama Müdürü
• Haşm Sönmez
Toplamacı
• İbrahm Serhat Kebapcı
Ürün Yönetcs
31
www.estap.com.tr
• İsmal Özdemr
Ürün Gelştrme Mühends
• İlyas Ada
Unversal İşçs
• Kadr Harman
Boya Operatörü
• Mehmet Al Söğüt
TR7-IP55-Outdoor İşçs
• Mustafa Karakoç
Hat Kontrol Elemanı
• Nazm Türker
Toplamacı
• Oğuz Alka
Demonte İşçs
• Ozan Alka
Prolne İşçs
• Sebahattn Örmec
TR7-IP55-Outdoor İşçs
• Seda Erdoğan Kurun
Hemşre
• Seln Ekmekç
Üretm Planlama Mühends
• Sercan Özkan
Boya Operatörü
• Serkan Özkurt
Atlantk Eco İşçs
• Şevk Mercan
Boya Operatörü
• Uzay Barış Aras
Tasarım Gelştrme Mühends
• Volkan Özer
Prolne İşçs
atamalar
• Adem Taşkapan - Yurt ç Kanal Satış
Yönetcs pozsyonundan Yurt dışı
Bölge Müdürü pozsyonuna atandı.
• Chan Dönertaş - TR7-IP55-Outdoor
İşçs pozsyonundan Metod elemanı
pozsyonuna atandı.
• Ebru Kömür - Satış Temslcs
pozsyonundan Yurt ç Satış
Sorumlusu görevne atandı.
• Emre Aydos - Kredler Uzmanı
görevnden Kred Rsk Yönetm
Takım Lder pozsyonuna atandı.
• Ergül Türk Kaluk - Kurumsal
Müşterler Satış Yönetcs
pozsyonundan Yurt ç Satış
Takım Lder görevne atandı.
• Hatce Soydan - Santral Görevls
pozsyonundan Satış Sorumlusu
görevne atandı.
• Şenol Altuntaş - Lojstk
Müdürü görevnden Lojstk ve
Satınalma Müdürü olarak
atandı.
bebeğ olanlar
• TR7-IP55 Outdoor şçs
Abdl Sevm’n kızı oldu.
• Unversal şçs Al Sarı’nın oğlu oldu.
• Kaynak operatörü
Bekr Karaçam’ın oğlu oldu.
• Dış İşlemler Sorumlusu
Cemal Çoban’ın kızı oldu.
• Punch vardya amr
Durmuş Namlı’nın oğlu oldu.
• Fyatlandırma Uzmanı ve Pazar Sorumlusu
Elvan Bektaş’ın oğlu oldu.
• Hammadde Depo Personel
Erkan Durmuş’un kızı oldu.
• Cam kapak şçs Erol Işık’ın oğlu oldu.
• Büküm operatörü Fath Çağlar’ın kızı oldu.
• Unversal şçs Fath Yardımcı’nın kızı oldu.
• Grş Kalte Sorumlusu
Gökhan Özyılmaz’ın oğlu oldu.
• Üretm Takp Sorumlusu
Hall Punarcı’nın oğlu oldu.
• Prolne şçs İsmal Büyüktunçer’n kızı oldu.
• TR7-IP55-Outdoor şçs
Mehmet Al Söğüt’ün kızı oldu.
• Boya operatörü Mesut Tutucu’nun
kızı oldu.
• Demonte şçs Murat Katran’ın kızı oldu.
• Prolne şçs Mustafa Doğdu’nun oğlu oldu.
• ERP Sorumlusu
Mustafa Yğt’n kızı oldu.
• Büküm operatörü Nadr Ergün’ün kızı oldu.
• TR7-IP55-Outdoor şçs
Orhan Uluçam’ın oğlu oldu.
• Boya operatörü Özay Özdemr’n kızı oldu.
• Tasarım Gelştrme Personel
Özlem Erten’n kızı oldu.
• Punch operatörü Revan Tal’nn oğlu oldu.
• Pres operatörü Serkan Kurt’un oğlu oldu.
• Pres operatörü Süleyman Azman’ın kızı oldu.
• Büküm operatörü Turan Yıldırım’ın kızı oldu.
• Büküm operatörü
Ümt Kabadayı’nın oğlu oldu.
• Büküm operatörü Yasn Hardal’ın kızı oldu.
evlenenler
• Hammadde depo elemanı Al İhsan Damlaca
• Aksesuar şçs - Armağan Kaya
• Demonte şçs - Ayhan Satıcı
• TTR7-IP55-Outdoor şçs Bülent Uysal Damlaca
• Metod elemanı - Chan Dönertaş
• Raporlama Uzmanı - Dlek Doruk
• Cam kapak şçs - Emre Durul
• Prolne şçs - Eray Kaplan
• Satış Destek Sorumlusu - Metn Çoban
• Boya operatörü - Sercan Özkan
• Atlantc Eco şçs - Serkan Özkurt
• İnsan Kaynakları personel - Turhan Curca.
• Tasarım Gelştrme Mühends Uzay Barış Aras.
32
1989, Estap’ın kurulduğu yıl
2000’ler. Ethernet’n altın yılları
Bugün. Fber optk bağlantı.
Yarın km blr nasıl br yenlk...
Teknoloj değşt,
bağlantı değşt.
Türkye’nn
en güvendğ
kabnet markası
25 yıldır aynı.
Eskşehr Fabrka
Organze Sanay Bölges
14. Cadde No: 12, 26110
Eskşehr
Tel: 444 34 26
Mart 2014
İstanbul Genel Müdürlük
Emek Mahalles Ordu Caddes
No: 49 Sarıgaz, 34785
Sancaktepe - İstanbul
Tel: 444 34 26
Download

İdari ve Teknik Kadro Orhan Demirel İdareci TBF İ.Fatih Elbaş