SİRKÜLER
2015/08
SİRKÜLERİN
Tarihi
: 24.02.2015
Konusu
: Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler İle Katma Değer
Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri 26.02.2015 Perşembe Gününe
Uzatıldı.
Mevzuat
: 213 Sayılı Vergi Usul Kanun
Yasal Dayanak
: 23.02.2015 Tarih Ve 71 Sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015 günü
akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Şubat
2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
SENA YMM LTD. ŞTİ.
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine
Ait Aylık Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarih
Sayı
Kapsam
23/02/2015
VUK-71 / 2015 -1
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/71
Konusu: Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler ile Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık
Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/02/2015
Sayısı : VUK-71 / 2015 -1
1. Giriş
Ocak 2015 dönemine ait aylık Muhtasar beyannameler ile Ocak 2015 dönemine ait aylık Katma Değer
Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ocak 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar ve Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
E-Beyanname sisteminden kaynaklanan teknik arıza nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28
inci maddesindeki yetkiye dayanılarak;
23 Şubat 2015 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Şubat 2015
günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26
Şubat 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı
SENA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ.
Namazgah, İzzettinbey Cad. Bayrak İş Mrk. A Blok No: 9/9 Üsküdar/İSTANBUL
Tel: (0216) 650 92 20 ( Pbx ) Faks: (0216) 650 92 25
http://www.senaymm.com.tr e-mail : [email protected]
Download

Ocak 2015 Dönemine Ait Aylık Muhtasar Beyannameler İle Katma