VELİMEKTUBU
Sevgili Veliler,
şubat ayı ortasından bu yana süre gelen devlet memurları ücret görüşmeleri henüz
bir sonuca ulaşamamıştır. İşveren tarafı şimdiye kadar uzlaşmaya istekli görünmemektedir. GEW, ver.di, GdP % 5,5 maaş artırımı, ama en az 175 Euro talep etmektedirler. İşveren tarafı emeklilik konusunda bazı olumsuz degişiklikler getirmek
istemekle, süre gelen görüşmeleri zorlaştırmaktadır.
Bunun için GEW BERLİN ilkokullarda ve meslek okullarında çalışan Eğitmenleri,
Öğretmenleri (memur statüsünde olmayan), Bakıcılar ve Sosyal Pedagogları
3. Mart. 2015 Salı günü
Tam günlük Greve
davet ediyor.
Bu grevin size ve çocuklarınıza etki edebileceğini biliyor ve bundan dolayı üzgün
olduğumuzu bilmenizi istiyoruz.
Selamlarımızla,
GEW BERLİN
V.i.S.d.P: GEW BERLIN, Ahornstr. 5, 10781 Berlin, Tel.: 21 9 93 -0, E-Mail: [email protected]
Download

velimektubu - GEW