Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi (04, 23, 24 Şubat 2015)
Üniversitemiz Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine yönelik 4, 23, 24 Şubat 2015 tarihlerini kapsayan 3
gün süreli eğitim düzenlenmiştir. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün düzenlemiş
olduğu ‘‘Eğiticilerin Eğitimi’’ programına katılmış olan Genel Sekreter Yardımcısı Tevfik ŞİRİNGÜL,
Strateji Geliştirme Daire Başkanı Ayhan YILDIZ ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Taşınır Kontrol
Görevlisi Özer ŞEN tarafından verilen eğitimin ilk günü Taşınır Mal Yönetmeliğinin mevzuat eğitimi,
son iki günü ise Kamu Bilişim Sistemi test ortamında Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin uygulamalı
tanıtımı şeklinde gerçekleştirilmiştir.
Eğitimlere katılan üniversitemiz personellerine teşekkür ederiz.
Eğitimlerden birkaç fotoğraf karesi:
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Download

Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi Eğitimi (04, 23, 24 Şubat 2015