2 MART 2015 PAZARTESİ
614807 >
'Sirkeci Projesi'nde ihaleye çıkıldı
Eminönü'nde mülkiyeti Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
(TOBB) ve İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) ait olan arazi üzerinde yap-işlet-devret modeliyle otel, iş merkezi, toplantı ve
kültür merkezi kurulmasını içeren "TOBB-İTO Sirkeci
Projesi"nin ihale duyurusu yapıldı. İTO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Eminönü Reşadiye Caddesi'nde
mülkiyeti TOBB ve İTO'ya ait olan 18 Pafta 406 Ada ve 1,
3, 24 parselleri için yap-işlet-devret modeliyle otel, iş merkezi, toplantı ve kültür merkezi inşaatı yapımı ve işletilmesi amacıyla ihaleye çıkıldı. İstekliler ihale şartnamelerini 8
Nisan'a kadar 2 bin 500 lira dosya bedeli karşılığında İTO
Merkez Bina'dan temin edebilecek. Teklif dosyasının son
teslim tarihi ise 13 Nisan olacak.
9
771301
1301-6148
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 2015 yılı
tarımsal destek ödemeleri kapsamında, üreticilere
başta mazot, gübre ve toprak analiz desteği olmak
üzere çeşitli kalemlerde toplam 1 milyar 973 milyon lira karşılıksız destek ödemesi yapacak. Ödemeler 28 Şubat 2015 tarihinde üreticilerin banka hesaplarında olacak. Böylece, 2015 yılı ocak ayı
başından itibaren çiftçilere yapılan ödeme miktarı
2 milyar 169 milyon lirayı bulacak. Yapılan ödemeler toplam tarımsal desteklemelerin yüzde 21,7'sine
karşılık geliyor.
ISSN
Çiftçilere bu yıl 2 milyar TL ödenecek
www.hurses.com.tr
GÜNLÜK BAĞIMSIZ TİCARİ EKONOMİ VE POLİTİKA GAZETESİ
Yıl: 37 Sayı: 13170
Fiyatı: 25 KURUŞ
Borsa
İstanbul, Doğu
ve Güneydoğu
Anadolu'daki
şehirlerde
girişimcileri
bilgilendirme
toplantılarında
TÜRKONFED'e
destek verecek
ve "Özel Pazar"ı
tanıtacak.
Ulaştırma projelerine Ar-Ge desteği
Elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik
Ar-Ge projeleri desteklenecek. Projelere verilebilecek destek süresi en fazla 36 ay olacak.
ANKARA, AA
laştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, elektronik haberleşme, havacılık ve uzay
teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme projelerine yönelik destekleri yeniden düzenledi.
Araştırma Geliştirme Projelerinin
Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik,
Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, elektronik haberleşme, havacılık ve
uzay teknolojileriyle ilgili alanlarda
yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerine ilişkin proje başvurularının değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılmasıyla bu faaliyetlerin yürütülmesinde görevlendirilecek uzmanların vasıfları ve bunlara yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Bakanlık, her yıl için
U
destekleyeceği öncelikli proje konularını bakanlık internet sitesinde yayımlayacak. Bakanlık ayrıca, ilan edilen desteklemede öncelikli konulara ilave olarak yıl içerisinde, yönetmelikte belirtilen alanlarda ülke için önem arz eden
teknolojik ve stratejik konular belirleyebilecek ve bu alanlarda proje başvurusu alabilecek.
Başvurularına ilişkin duyurular ve
başvuru usulleri bakanlık internet sitesinde yayımlanacak. Başvurular kuruluşlar tarafından yapılabilecek. Ar-Ge
projesine destek başvurusunda bulunan
kuruluşun proje konusu faaliyet alanıyla ilişkili olacak. Kuruluşlar, bir başvuru dönemi içerisinde her bir sektör
için tek başına veya ortak olarak sadece bir proje başvurusunda bulunabilecek ve Ar-Ge projesine ait çalışmalar
Türkiye'de yürütülecek. Bakanlıkça,
söz konusu yönetmelik kapsamında
projelerin değerlendirilmesini ve izlenmesini sağlamak üzere uzmanlardan
oluşan bir uzman havuzu oluşturulacak.
Başvurular, ön değerlendirmeye tabi tutulacak.Projelere verilebilecek destek
süresi en fazla 36 ay olacak, gerektiği
hallerde bakanlık, projenin tamamlanabilmesi için destek süresinin üçte birini aşmamak kaydıyla ve ek bütçe tahsis etmeksizin ilave süre verebilecek.
Proje desteklerine yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilerin proje muhteviyatı ile ilgili sahip oldukları bilgi ve belgeler "ticari sır" veya "hizmete özel bil-
gi" olarak kabul edilecek ve üçüncü kişilere aktarılamayacak.
Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarının söz konusu yönetmelik kapsamında bakanlık politika ve stratejileri açısından önem taşıyan uydu, uydu
yer istasyonu ve benzeri ürünlerin yerlileştirilmesine yönelik Ar-Ge içeren
üretim faaliyetlerine bu yönetmelikle
belirlenen usul ve esaslara tabi olmaksızın Bakan onayı ile destek verilebilecek. Bu kapsamda yapılan desteklere
ilişkin usul ve esaslar proje sahibi ile yapılacak sözleşme ya da protokolde belirtilecek. Bu hüküm 1 Aralık 2014'ten
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yönetmeliğin diğer hükümleri ise yayımı
tarihinde yürürlüğe girecek.Söz konusu yönetmelikle Elektronik Haberleşme,
Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.
Türkiye Konut Fiyat Endeksi yüzde 1.04 arttı
ürkiye Konut Fiyat Endeksi
(TKFE), 2014 yılı aralık ayında
yüzde 1,04 artarak 170,01'e
yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez
Bankası (TCMB), 2014 yılı aralık ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı. Bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 16,15 artan TKFE,
aynı dönemde reel olarak yüzde 7,38
arttı. Metrekare başına konut değeri
olarak hesaplanan birim fiyatlar 2013
yılı Aralık ayında 1.309,04 TL/metre-
T
kare iken 2014 yılı Aralık
ayında 1.513,11 TL/metrekare olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde, 37
ilde son iki yılda yapımı
gerçekleşen konutların değerleme raporları analiz
edilerek hesaplanan Türkiye Yeni Konutlar Fiyat Endeksi
(TYKFE) 2014 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre yüzde 1,03 artarak
168,37'e yükseldi. Endeks bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 15,67, reel olarak ise
yüzde 6,93 arttı.Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler
değerlendirildiğinde,
2014 yılı Aralık ayında bir
önceki aya göre İstanbul,
Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde
1,80, yüzde 0,53 ve yüzde 1,39 artış
görüldü. Endeks değerleri bir önceki
yılın aynı ayına göre İstanbul, Anka-
ra ve İzmir'de sırasıyla yüzde 25,52,
11,62 ve 13,58 artış gösterdi. Üç büyük ilin yeni konutlar fiyat endeksleri değerlendirildiğinde, 2014 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1,56, yüzde 0,34 ve yüzde 2,25 artış görüldü. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 23,32,
13,26 ve 14,32 artış kaydetti.
(İstanbul, aa)
BIST- TÜRKONFED işbirliği
FİNANS SERVİSİ
orsa İstanbul ile Türk Girişim ve
İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) arasında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesi'ndeki girişimciler için iş birliği protokolü imzalandı. Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Hüseyin Zafer ile TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Onatça'nın Borsa
İstanbul'da imzaladıkları protokol,
TÜRKONFED'in yürütmekte olduğu
"Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'nde Girişimciler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi"nde iş birliğini kapsıyor.
Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Hüseyin Zafer, TÜRKONFED ile
imzaladıkları iş birliği protokolü ile
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki yeni girişimlerle büyüme potansiyeli olan şirketleri, ihtiyaç duydukları sermayeyi bulabilecekleri ve bu amaçla pek çok yatırımcı alternatifini bularak söz konusu yatırımcılarla güvenli bir ortamda görüşebilecekleri, projelerini anlatabilecekleri bir ortam sağlayan "Özel Pazar"a davet edecek organizasyonları beraber
B
Hazine, Mart'ta 2 ihale
düzenleyecek
Visa Europe Türkiye
Ülke Müdürü Merve
Tezel, "Eylül 2014'le
biten mali yılımız
itibariyle Türkiye'de
Visa kartlarıyla yapılan
alışveriş hacmi yüzde
12 artışla 222 milyar
liraya yükseldi" dedi.
mart-mayıs döneminde 30,6 milyar liHazine,
ralık iç borç servisine karşılık, 25,5 milyar li-
5 TL’nin 1’ini Visa’yla harcıyoruz
ürkiye'de, bugün gerçekleştirilen her 5 liralık harcamanın 1
lirası Visa logolu kartlarla yapılıyor. 30 yıldan bu yana tüketim
harcamalarında nakdin payı önemli ölçüde geriledi ve yüzde 62'ye indi. Gelecekte ise dijital ödemelerin
gelişmesiyle nakdin daha da gerileyeceği öngörülüyor. Türkiye'de
30'uncu yılını kutlayan Visa Europe
Türkiye'nin 2014 yılı sonuçlarını
açıkladığı basın toplantısında konuşan Visa Europe Türkiye Ülke
Müdürü Merve Tezel, kart penetrasyonunun çok hızlı bir ivme ile arttığını belirterek, "1994 yılında her
13 kişiden 1'inde Visa logolu kart
varken, 2000 yılında Türkiye'de her
3 kişiden 1'inde Visa logolu kart
bulunuyordu. Bugün geldiğimiz
noktada ise kişi başına 1,6 Visa logolu kart düşüyor. Türkiye'de, bugün
gerçekleştirilen her 5 liralık harcamanın 1 lirası Visa logolu kartlarla yapılıyor. Tüm bu gelişmelerin ardından Türkiye, Visa Europe içerisinde
toplam kullanım ve alışveriş hacminde dördüncü büyük pazar konumuna geldi" diye konuştu.
Tezel, 2014 yılının, bir yandan
yeni teknolojilerin diğer yandan
devreye giren düzenlemelerin etkisiyle değişimin hissedildiği bir yıl olduğunu belirterek, "Bu yıl sağlıklı ve
T
dengeli bir büyüme gerçekleştirdik.
Eylül 2014'le biten mali yılımız itibariyle Türkiye'de Visa kartlarıyla yapılan alışveriş hacmi yüzde 12 artışla 222 milyar liraya yükseldi. Alışveriş işlem adedi ise 3 milyar olarak
gerçekleşti. Yani ülkemizde 2014'te
365 gün, 24 saat süresince her dakika Visa logolu kartlarla 5 bin 700 işlem gerçekleştirildi" dedi. Visa Türkiye, 2014 yılında kart adetlerinde
yüzde 53'e, toplam kullanımda ise
yüzde 51'e ulaşan pazar payı ile liderliğini sürdürdü. Türkiye'de tüketicilerin cebinde Visa logolu 87 milyon kart bulunuyor.
Visa Europe CEO'su Nicolas Huss
da, Türkiye'nin 37 ülkenin yer aldığı Visa Europe içerisinde toplam
kullanımda dördüncü büyük pazar
olduğunu belirterek, "Türkiye bizim
için çok önemli. 30 yıldır buradayız.
Bu pazarda büyümeye devam etmek
istiyoruz" dedi. Huss, büyüme ve kârlılık anlamında katkı sağlayacak fırsatlar olması durumunda da bu fırsatları değerlendirebileceklerini kaydetti. Huss, 2014 yılında Avrupa
genelinde Visa kartları ile yapılan işlemlerin toplamının 2 trilyon euroyu aştığını, alışveriş harcamalarının ise bir önceki yıla göre yüzde 9,4
artarak 1,5 trilyon euroya ulaştığını
söyledi. (Ekonomi Servisi)
Sağlıkta yatırım fırsatları tartışıldı
TOBB'da düzenlenen "Sağlık Sektörü Politikaları" çalıştayında sektörün önündeki
yatırım fırsatları masaya yatırıldı. Çalıştaya Kalkınma Bakanı Yılmaz da katıldı.
ürkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinde (TOBB) düzenlenen çalıştayda, sağlık sektörün önündeki yatırım fırsatları
değerlendirildi. TOBB'dan yapılan
açıklamaya göre, "Sağlık Sektörü
Politikaları" çalıştayı, Kalkınma
Bakanı Cevdet Yılmaz ve ABD
Ticaret Odası heyetinin katılımıyla TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.Yılmaz, buradaki konuşmasında, kamu-özel sektör işbirliğinin önemine dikkati çekerek,
Türkiye için bilgi ve teknoloji tabanlı yapının hayata geçirileceğini, bu kapsamda 25 reform alanı
içerisinde yer alan sağlık sektörüne özel önem verdiklerini anlattı.
İlaç ve tıbbi cihaz alanlarında
Türkiye'de üretim yapanları özendirici tedbirler alacaklarını belirten Yılmaz, yerli üretim tıbbi araç-
T
lara öncelik vereceklerini bildirdi.
Ar-Ge harcamaları içerisinde özel
sektörün payının yüzde 47,5'e
yükseldiğine işaret eden Yılmaz,
TBMM gündemindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeyi de en kısa sürede çıkaracakları bilgisini verdi.
Hisarcıklıoğlu da Türkiye ile
ABD arasındaki iktisadi ilişkilerin
geliştirilmesi için kamu ve özel
sektörün ortak vizyonu paylaştıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz süreçte düşük
teknolojili üretimden, orta teknolojiye geçiş yaptık. Şimdiki hedefimiz ise orta teknolojiden, yüksek
teknolojiye geçiş yapmak. Ürün
geliştirmeye, katma değerli üretime odaklanmak istiyoruz. Özellikle sağlıkla ilgili sektörler, odaklandığımız ana sektörler arasında. Biyoteknolojinin Türkiye'ye transfe-
Grip sandığınız zatürre
olabilir
İÇHastalıkları Uzmanı Dr. Şar,
kronik hastalığı olanların, küçük
çocukların, hamilelerin ve yaşlıların çok daha fazla risk altında
olduğunu belirterek, "Zatürre genelde griple karıştırılıp tedavide
geç kalınıyor" dedi. Haberi 8’de
gerçekleştireceklerini belirtti. Bu organizasyonlarda bölge ekonomisinin
büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayacak en önemli yapı olan girişimcilik ekosisteminin hedeflendiğini aktaran Zafer, "Özel Pazar"ın TÜRKONFED'in çok değerli olan projesine
önemli katkılar sağlayacağını düşündüğünü ifade etti. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman
Onatça da dünyada ülkelerin zenginliğinin artık girişimci sayısıyla ölçüldüğünü belirterek, Borsa İstanbul'un "Özel Pazar"la finansmana erişime yeni bir pencere açtığını kaydetti. Bu değerli enstrümanın Anadolu
şirketleri tarafından da kullanılması
çerçevesinde TÜRKONFED olarak tanıtım desteği sağlayacaklarını aktaran
Onatça, "Türkiye'nin hemen her bölgesindeki 23 federasyon, 155 dernek
ve 12 bin 500 iş insanının şemsiye kuruluşu TÜRKONFED'in Borsa İstanbul'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yatırımcı ve
girişimciyi bir araya getiren, yasal
altyapıya sahip bu 'Özel Pazar'ın özellikle KOBİ'lerimiz için yeni bir açılım
sağlayacağına inanıyoruz" dedi.
ri ve yayılması için ilaç sektörünü
hızlandırıcı sektör olarak kullanmak istiyoruz. İlaç sektörümüz,
daha verimli yatırımlar yapabilmek için spesifik teşvik mekanizmalarına ihtiyaç duyuyor. Bunları yakından takip ediyoruz."Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Direktörü Güven Sak da ihracat yapısının yüksek teknolojiye dönmesi gerektiğini vurgulayarak, teknoloji transferi için kamu ve özel sektör arasında yeni işbirliği mekanizmaları düşünülmesi gerektiğini belirtti.Sağlık sektörün önündeki yatırım fırsatlarının değerlendirildiği
çalıştayda, ABD Ticaret Odası
temsilcileri de Türkiye'nin orta gelir tuzağından kurtulacağına inandıklarını ifade ederek, bu konuda
inovasyon ve yatırımın önemine
işaret etti. (Hürses, Ankara)
ra iç borçlanmaya gidecek. Hazine Müsteşarlığı,
mart-mayıs 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma
stratejisini açıkladı. Buna göre, ödemelerin 11,2
milyar lirası dış borç servisinden oluşacak. Hazine,
böylece toplam 41,6 milyar lira borç ödeyecek. Hazine, bu dönemde 25,5 milyar lira iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma
yapılmayacak. Hazine, martta 5,4 milyar lira, nisanda 13,3 milyar lira,
Martta 2 tahvil mayısta 11,9 milyar lira iç
ihalesi borçlanmaya gidecek.
Müsteşarlığıdüzenleyecek nın,Hazine
Mart-Mayıs 2015 döHazine, nemine ilişkin İç BorçNisanda lanma Stratejisi'ne göre,
6, Mayısta martta 5,4 milyar liralık
iç borç servisine karşılık
5 tahvil ihalesi 4,5 milyar liralık iç borçplanlıyor. lanma, nisanda 13,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık 11,5 milyar liralık iç borçlanma, mayısta ise 11,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık 9,5
milyar liralık iç borçlanma yapılması programlanıyor. Marttaki iç borçlanmanın 4,7 milyar lirası
piyasadan, 667 milyon lirası kamuya satışlardan,
nisandaki iç borçlanmanın 9,8 milyar lirası piyasadan, 3,5 milyar lirası kamuya satışlardan, mayıstaki iç borçlanmanın ise 10,9 milyar lirası piyasadan, 939 milyon lirası da kamuya satışlardan oluşacak. Hazine, söz konusu dönemde dış borçlanmaya gitmeyecek. Bu dönemde 13 ihale gerçekleştirilecek. (Ankara, aa)
1930’dan
Konut kira
gelirleri
Dr. Cem Barlas Arslan’ın
yazısı sayfa 5’te
Vazgeçme,
kalk!
‘Skoda’nınTürkiye’deki çıkışı sürecek’
Haberi 2’de
Günümüze
Feray Alpay’ın
yazısı sayfa 8’de
AYLIK YAPI-TASARIM-KENT KÜLTÜRÜ DERGİSİ
Download

2 mart.s1 - hürses gazetesi