TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZ TAŞRA TEŞKİLATI
(FABRİKALARINDA) DAİMİ İŞÇİ KADROLARINDA, İSTİHDAM EDİLECEKLERİN
ALIMI HAKKINDA DUYURU
Şirketimizin taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi
Gazete de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve
Esaslar hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre 480 adet Daimi İşçi alınacak olup işe
alınacakların çalıştırılacağı fabrika ve sayısı aşağıda belirtilmiştir. İşgücü talebimiz Türkiye İş
Kurumu’nun web sayfasında yayımlanacaktır. Başvurular ilanın yayımlanmasından itibaren 10
gün içinde ilanın yayımlandığı yerdeki Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine
yapılacaktır. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden öğrenilebilir. İşe
alınanlar, 31.12.2014 tarih ve 29222 4.Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29.12.2014
tarih ve 2014/7140 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki,” Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş
Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde
İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar’ ın 2 nci maddesinde yer alan;
“Kapsam ve aranacak şartlar
1- 24.11.1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında kanun
çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler
hariç) istihdam azaltımına gidilmesi veya bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona
ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, tasfiye
edilmesi halinde veya diğer sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibariyle İş
Kanunu hükümlerine tabi daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı
Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelden iş sözleşmesi
özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl
içinde özel sektör tarafından; kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde sona erdirilenler
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ( C ) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu
kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra
özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu
esaslardan yararlanamaz. “hükümleri kapsamında olacaklardır.
BAŞVURUDA ARANAN ŞARTLAR:
A) Meslek Liseleri ve Dengi Okulların:
Şeker Fabrikalarında;
1) Kimya alanında; Proses/Kimya Laboratuvarı dalı mezunu olmak, Ortaöğretim kurumlarının
Kimya Teknolojisi Alanının proses ile kimya laboratuarı dallarından veya mesleki ve teknik
ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki kimya ve proses bölümlerinden mezun
olanlar müracaat edebilecektir.
2)Makine alanında; Makine Bakım Onarımı/Bilgisayarlı Makine İmalatı/Kaynakçılık dalı
mezunu olmak, Makine ana başlığı altındaki iki ayrı alan eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim
kurumlarının Makine Teknolojisi Alanının makine bakım onarım ile bilgisayarlı makine imalatı
dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki
makine, tesviye, tesviyecilik, tornacılık ve frezecilik bölümlerinden mezun olanlar müracaat
edebilecektir.
Kaynakçı ihtiyaçları için, ortaöğretim kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının kaynakçılık
dalından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki oksiasetilen kaynağı, elektrik kaynağı ile ihtisaslı kaynakçılık bölümlerinden mezun olanlar müracaat
edebilecektir.
3) Elektrik alanında; Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü/Endüstriyel Bakım dalı mezunu
olmak, Elektrik ana başlığı altındaki eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik Teknolojisi Alanının elektrik tesisatları ve pano montörlüğü ile endüstriyel bakım
onarım dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden
önceki elektrik, bobinajcılık, elektrikçilik, elektrik tesisatçılığı bölümlerinden mezun olanlar
müracaat edebilecektir.
4) Elektronik alanında; Endüstriyel Kontrol/Mekatronik dalı mezunu olmak, Elektronik ana
başlığı altındaki eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Endüstriyel Otomasyon
Teknolojileri Alanının endüstriyel kontrol ile mekatronik dallarından veya mesleki ve teknik
ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki otomatik kumanda, endüstriyel
elektronik, endüstriyel otomasyon teknolojisi/teknolojileri (elektronik), kontrol ve
enstrümantasyon teknolojisi, mekatronik, hidrolik ve pnömatik, hidrolik ve pnömatik teknolojisi
ile elektrik-elektronik teknolojisi (otomasyon sistemleri dalı) bölümlerinden mezun olanlar
müracaat edebilecektir.
Eskişehir Makine Fabrikasında;
5) Makine Teknolojisi alanında, Bilgisayarlı Makine İmalatı dalı mezunu olmak, Makine Bakım
Onarımı/Bilgisayarlı Makine İmalatı/Kaynakçılık dalı mezunu olmak, Makine ana başlığı
altındaki iki ayrı alan eleman ihtiyaçları için; Ortaöğretim kurumlarının Makine Teknolojisi
Alanının makine bakım onarım ile bilgisayarlı makine imalatı dallarından veya mesleki ve teknik
ortaöğretimde okul, alan ve dal değişikliklerinden önceki makine, tesviye, tesviyecilik, tornacılık
ve frezecilik bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
6) Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanında, Endüstriyel Bakım Onarım dalı mezun olmak,
Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanının elektrik tesisatları ve pano
montörlüğü ile endüstriyel bakım onarım dallarından veya mesleki ve teknik ortaöğretimde okul,
alan ve dal değişikliklerinden önceki elektrik, elektrik-elektronik, bobinajcılık, elektrikçilik,
elektrik tesisatçılığı bölümlerinden mezun olanlar müracaat edebilecektir.
C) Sağlık durumunun tehlikeli işlerde çalışmaya elverişli olmak.
D) Kamu kurum ve kuruluşların daimi işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktadır.
ÜCRET VE DİĞER HAKLAR:
İşyerlerimizde İş Kanununa tabi olarak çalışan personelin ücret, sosyal yardımlar ve diğer hakları
toplu iş sözleşmesi ile düzenlenmiştir.
AÇIKTAN ATANACAKLARIN
ÇALIŞTIRILACAĞI FABRİKALAR VE ELEMAN SAYILARI
FABRİKA ADI
İL/İLÇESİ
ADET
Afyon Şeker Fabrikası
Afyon
43
Bor Şeker Fabrikası
Niğde/Bor
33
Burdur Şeker Fabrikası
Burdur
42
Çorum Şeker Fabrikası
Çorum
27
Elazığ Şeker Fabrikası
Elazığ
13
Elbistan Şeker Fabrikası
K.Maraş/Elbistan
16
Erciş Şeker Fabrikası
Van/Erciş
7
Ereğli Şeker Fabrikası
Konya/Ereğli
43
Erzincan Şeker Fabrikası
Erzincan
36
Erzurum Şeker Fabrikası
Erzurum
7
Eskişehir Şeker Fabrikası
Eskişehir
24
Ilgın Şeker Fabrikası
Konya/Ilgın
31
Kastamonu Şeker Fabrikası
Kastamonu
42
Kırşehir Şeker Fabrikası
Kırşehir
11
Malatya Şeker Fabrikası
Malatya
32
Muş Şeker Fabrikası
Muş
7
Turhal Şeker Fabrikası
Tokat/Turhal
22
Uşak Şeker Fabrikası
Uşak
14
Yozgat Şeker Fabrikası
Yozgat
19
Eskişehir Makine Fabrikası
Eskişehir
11
Download

Açıktan İşçi Alımı