PANEL
8 MART EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ANISINA
ÜLKEMİZDE TOPLUMSAL ŞİDDET VE ÇÖZÜMÜ
Tarih : 6 Mart 2015 Cuma
Saat : 16:00
Yer
: Yüksek Ticaretliler Eğitim ve Konferans Salonu
Mithatpaşa Cad. No:16 Kat : 2 Kızılay-ANKARA
Açılış Konuşması
:
Davut ÖZDEMİR
Prof. Dr. Ahmet SALTIK
: İst. Yük. Tic. ve Marmara Üniversitesi
İ.İ.B.F. Mezunları Derneği Ankara Şb. Başkanı
: Ankara Üniversitesi Tıp Fak.
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Oturum
Panel Yöneticisi : Canan SARITAŞ
İst. Yük. Tic. ve Marmara Üniv. İ.İ.B.F. Mezunları Dern. Yön. Kurulu Üyesi
Panelistler
:
Prof. Dr. Vesile ŞENTÜRK CANKORUR
Ankara Üniv. Tıp. Fak. Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Birsen TEMİR : Anadolu Kadın Hareketi Başkanı
Oya YURDAKUL : Hayvan Hakları Savunucusu
DÜZENLEYENLER : İst. Yük. Tic. ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Mezunları
Derneği ve Anadolu Kadın Hareketi
Download

Toplumsal_Siddet_Yuksek_Ticaretliler_6.3.15