BAYAN CHECK-UP PAKETİ































































Eritrosit(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Lökosit(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Hemoglobin(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Hematokrit(Kansızlık tanısında kullanılır)
MCV(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
MCH(Kan hasatlıklarının tanısında kullanılır)
MCHC(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Trombosit(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
PDW(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Formül lokasit(Kan hastalıklarının tanısında kullanılır)
Periferik Yayma(Kan yağlarının mikroskopik olarak değerlendirilmesi)
Glukoz(Kanda şeker oranı ölçüm tetkikidir)
Glukoz –İdrar(İdrarda şeker oranı ölçüm tetkikidir)
Total Kolesterol(Kan yağları için yapılan tetkiktir)
Total Lipit(Kan yağları için yapılan tetkik)
HDL Kolesterol(Kan yağları için yapılan tetkiktir)
LDL Kolesterol(Kan yağları için yapılan tetkiktir)
VLDL Kolesterol(Kan yağları için yapılan tetkiktir)
Trigliserit(Kan yağları için yapılan tetkiktir)
Kan yağları risk indeksi
Kalsiyum(Kandaki kalsiyum oranı)
Fosfor(Kandaki fosfor oranı)
Demir(Kandaki demir oranı)
Demir Bağlama(Kandaki demir oranı)
UIBC(Doymamış demir bağlama kapasitesi)
Çinko(Kandaki çinko oranı)
Magnezyum(Kandaki magnezyum oranı)
Total Protein(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
Albumin(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
Globulin(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
Total Bilirubinler(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
Direk Bilirubinler(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
HBsAg(Hepatit B tanısında kullanılır)
AST(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
ALT(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
GGT(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
Alkalen Fosfataz(Karaciğer fonksiyon değerleri tetkiki)
TSH(Tiroit tarama testi)
FT3(Troid tarama testi)
FT4(Tiroit tarama testi)
Üre(Böbrek fonksiyon değerleri tetkiki)
Kreatinin(Böbrek fonksiyon değerleri tetkiki)
Bun(Böbrek fonksiyon değerleri tetkiki)
Ürik Asit(Böbrek fonksiyon değerleri tetkiki)
Sedimentasyon(Romatizmal hastalıkların tanısında kullanılır)
ASO(Romatizmal hastalıkların tanısında kullanılır)
CRP(Romatizmal hastalıkların tanısında kullanılır)
Rf(Romatizmal hastalıkların tanısında kullanılır)
CEA(Sindirim sistemi ve akciğer tümörünün tanısında kullanılır)
Tam İdrar Tahlili
Kemik Yoğunluk Ölçümü (Lumber) 40 Yaş Üstü
Kemik Yoğunluk Ölçümü (Kalça) 40 Yaş Üstü
Meme Ultrasonografi
Mammografi (40 Yaş Üstü)
Pelvik Ultrasonografi(Rahim ve idrar kesesinin ultrasonografisinin görüntülenmesi)
Üst Abdominal Ultrasonografi(Karaciğer , böbrek , safra kesesi ve pankreasın ultrasonografik görüntülenmesidir)
Troid USG
Elektrokardiografi(Kalbin elektriksel aktivitesinin değerlendirilmesi)
Ekokardiografi(Kalbin yapısı , boşlukları , kapakları ve kalp fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır)
Akciğer Grafisi
Boyun Grafisi
Smear Alınması ve Jinekolog Tarafından Sonucun Değerlendirilmesi
İç Hastalıkları Uzmanı Sonuç Değerlendirmesi
Download

Denge Tıp Merkezi Kadın Check Up